Verenigingsinformatie

De vereniging heeft haar onderkomen in het monumentale, uit 1684 daterende Regthuys, Kerkbuurt 3.
Hier zijn de oudheidkundige collectie, de verenigingsbibliotheek en het verenigingsarchief ondergebracht.
Het Regthuys is elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur open en anders via telefonische afspraak. Wnd. secretariaat Nel Tromp tel. 0251-311572.
Op maandagmiddag en op andere momenten kan men voor informatie en advies terecht. De verschillende archieven en bibliotheek zijn dan te raadplegen.
Het bestuur van de Vereniging Oud Uitgeest bestaat louter uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Interesse in een lidmaatschap van de Vereniging Oud Uitgeest?
U kunt zich via internet HIER aanmelden.


Locatie en contactadres
Vereniging Oud Uitgeest
Kerkbuurt 3
1911 CM Uitgeest

Wnd. secretraris Nel Tromp
tel. 0251 - 31 15 72
E-mail: secretaris@ouduitgeest.nl

Erelid
Arthur Groen

Bestuursleden
Theo Duivenvoorden, voorzitter
Nel Tromp wnd. secretaris
Louis Klaver, penningmeester
Herman Tervoort
Tom de Kleijn

Overige actieve leden in werkgroepen
Bank Beentjes
Arthur Groen
Peter Savenije
Arie Zonjee

Redactie Hutgheest en Nieuwsbrief
Arthur Groen
Peter Savenije
Herman Tervoort
Nel Tromp-van Baar

Werkgroep archeologie
Tom de Kleijn
Arie Zonjee
Arthur Groen

Werkgroep exposities
Ria van der Eng
Emmy Zweeris
Theo Duivenvoorden

Werkgroep genealogie en archiefonderzoek
Ria van der Eng
Emmy Zweeris
Arie Zonjee
Theo Duivenvoorden

Werkgroep Website en beeldbank
Bank Beentjes
Greet Enkt-Mors
Arthur Groen
Peter Savenije
Herman Tervoort
Arie Zonjee

Oer-IJ - namens Oud Uitgeest
Hans Welbers> Arie Zonjee> Tom de Kleijn

Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest (CCvU)
Arie Zonjee namens de vereniging.

IBAN-rekeningnummer
NL82 RABO 0363460780 t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):815511644

ANBI
De Vereniging Oud Uitgeest is aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling.

Voor jaarverslagen en de jaarlijks financiŽle verantwoording zie de rubriek Nieuwsbrieven.

Statuten
U kunt de statuten lezen door HIER te klikken.Klik op het plaatje voor een grotere kaart