Varia
 

Een rondje Uitgeest - Een puzzeltocht voor kinderen
Deze puzzeltocht voert kinderen langs allerlei verschillende gebouwen en andere dingen die je kunt tegenkomen op een tocht door Uitgeest. In het boekje staan bij de foto's vragen die je mag beantwoorden. Na afloop kun je de antwoorden inleveren via de stenen brievenbus in het Regthuys bovenaan de trap. Dit boekje is hier te raadplegen en te downloaden.

Waar komen de molennamen vandaan?
In de nieuwe wijk De Kleis hebben veel straten de naam van een molen. Voor velen is onbekend welke molen welke naam droeg. En waar die molen stond en in welk jaar die molen is gebouwd en wanneer afgebroken.
Vanwege het 35-jarig bestaan van de Vereniging Uitgeest is besloten o.a. een boekje te maken voor de Uitgeester basisscholen over de molennamen. Dit boekje is nu hier te raadplegen en te downloaden.

Uitgeestelijkheden
bevat de artikelen die Jannie Krijger-Wisse van 1974 tot 1978 heeft geschreven in het weekblad De Uitgeester.
De pagina's 1 t/m 79 bevatten de artikelen met datum; de pagina's 80 t/m 86 zonder datum.

Pijpenkoppen
In de Objectenbank zijn pijpenkoppen opgenomen die in en rond Uitgeest zijn gevonden. Hier vindt u specifieke historische informatie over pijpenkoppen.

Afkortingen van maten en gewichten in het verleden
Vaak vinden we afkortingen van maten en gewichten waarvan we de betekenis niet direct kennen. Hier vindt u een overzicht daarvan.

De letter ij
Hoe is deze letter in ons alfabet terechtgekomen?