Jaarboek de Hutgheest

Sinds 1996 wordt jaarlijks het jaarboek de Hutgheest uitgegeven waarin allerlei artikelen staan afgedrukt. Hierin kunt u onder andere vinden dorpsverhalen, oude foto's, episodes uit familiegeschiedenissen, interviews met Uitgeesters en ook resultaten van gedegen historisch onderzoek op velerlei gebied.

N.B.
Vanaf de oprichting in 1980 tot 1995 werden meerdere keren per jaar kleine boekjes uitgegeven. Deze staan in dit overzicht vermeld als een jaargang met een volgnummer. Hieronder volgt een overzicht van alle artikelen die sinds de eerste editie in 1980 van de Hutgheest in het jaarboek hebben gestaan.
Zoals u kunt zien is de inhoud zeer gevarieerd.

Hutgheest jaargang 43 (2022)
 • ‘O Uitgeest, let op u saeck Deel I - Van Schutterij tot Nationale Militie’
  Hutgheest jaarboek 2022 blz. 5-25 Auteur Anne Jorna-Kabel/Ria van der Eng
  Een artikel over hoe de openbare orde geregeld is in vroeger tijden, de schutterij van Uitgeest, en welke Uitgeesters in het leger van Napoleon moesten dienen.
 • ‘O Uitgeest, let op u saeck Deel II - De nachtwacht en de veldwachter’
  Hutgheest jaarboek 2022 blz. 26-44 Auteur Anne Jorna-Kabel/Ria van der Eng
  De nachtwacht en klapwaker zorgen voor de openbare orde in de nacht tot in 1936. De veldwachters doen hun intrede in 1814. Met daarbij een overzicht van de nachtwachten van 1666-1936 en de veldwachters van 1817-1942.
 • ‘Van landarbeidershuisjes naar ‘Het Hooghe Hof’’
  Hutgheest jaarboek 2022 blz. 45-49 Auteur Anne Jorna-Kabel/Ria van der Eng
  Het verhaal van de landarbeidershuisjes die plaats hebben gemaakt voor de nieuwe huizen van ‘Het Hooghe Hof’.
 • ‘Op zoek naar een jaartal’
  Hutgheest jaarboek 2022 blz. 50-51 Auteur Jan Deckwitz
  De zoektocht naar het juiste jaartal bij twee foto’s van het huis van ‘Brandjes’.
 • ‘Kapper Willemse meer dan 100 jaar in Uitgeest’
  Hutgheest jaarboek 2022 blz. 52-66 Auteur Wim Huissen
  In gesprek met Piet Willemse over de familie Willemse en hun tabakswinkel annex kapperszaak aan de Langebuurt.
 • ‘Zwembaden in Uitgeest Deel II’ Hutgheest jaarboek 2022 blz. 67-77 Auteur Nel Tromp-van Baar
  Het tweede deel van een artikel over de geschiedenis van het openluchtzwembad De Zien tot de viering van het 60-jarig bestaan.
 • ‘Kroniek 2021’ Hutgheest jaarboek 2022 blz.78-82 Auteur Greet Enkt-Mors

Hutgheest jaargang 42 (2021)
 • 'De arts Dionysius en pastoor Michael van der Sterre'
  Hutgheest jaarboek 2021 5-23 Auteur Anne Jorna-Kabel/Ria van der Eng
  De vooraanstaande arts Dionysius van der Sterre heeft zeker vijftien jaar een standplaats gehad in Uitgeest. Zijn broer Michael van der Sterre is ruim vierenveertig jaar pastoor geweest van de roomse parochie in Uitgeest.
 • 'Vroedvrouwen en de huwelijkse en seksuele moraal 1650-1850'
  Hutgheest jaarboek 2021 24-38 Auteur Ria van der Eng/Anne Jorna-Kabel
  Dit artikel beschrijft hoe in het verleden de zaken rond geboortes werden geregeld en hoe er werd omgegaan met ongehuwde moeders en hoe er naar de huwelijkse en seksuele moraal werd gekeken.
 • 'Van Tolhuis naar Herberg - Historie van de Driesprong'
  Hutgheest jaarboek 2021 39-53 Auteur Wim Huissen
  De geschiedenis van café de Driesprong op de splitsing Geesterweg en Uitgeesterweg dat ooit is begonnen als een tolhuis.
 • 'Zwembaden in Uitgeest – deel I'
  Hutgheest jaarboek 2021 54-63 Auteur Nel Tromp-van Baar
  Zwembad De Zien bestaat 60 jaar. Een artikel over de geschiedenis van het zwembad van het ontstaan van het zwembad tot het huidige openluchtbad.
 • 'Oorlogsherinneringen WOII'
  Hutgheest jaarboek 2021 64-72 Auteur Jan Zweeris
  Dit artikel beschrijft de herinneringen van Jan Zweeris aan de tweede wereldoorlog.
 • 'Kroniek 2020'
  Hutgheest jaarboek 2021 73-76 Auteur Barbara van der Wekken'

Hutgheest jaargang 41 (2020)
 • 'Vereniging Oud Uitgeest 40 jaar'
  Hutgheest jaarboek 2020 5-10 Auteur Nel Tromp-van Baar
  In dit artikel wordt teruggekeken op de projecten en activiteiten die door de vrijwilligers zijn opgepakt. Actueel is de fiets- en wandeltocht 75 jaar bevrijding dat door de vier historische verenigingen/stichtingen Akersloot, Castricum, Limmen en Uitgeest tot stand is gekomen.
 • 'Stoute Uitgeesters en ander Vuig Volk'
  Hutgheest jaarboek 2020 11-35 Auteur Rob Spijker (verzameld)
  Een bloemlezing van korte verslagen die een inzage geeft in kleine ondeugden begaan door inwoners van Uitgeest.
 • 'Van Veer tot Provinciale Weg'
  Hutgheest jaarboek 2020 36-64 Auteur Arthur Groen
  Zeven eeuwen interlokaal verkeer tussen Uitgeest en Heemskerk. Er wordt beschreven hoe in de Late Middeleeuwen een veerpont de verbinding vormde tussen de twee dorpen. Door de eeuwen heen werd dit een verbindingsweg.
 • 'Eendenkooi 400 jaar'
  Hutgheest jaarboek 2020 65-74 Auteur Greet Enkt-Mors
  Hoe in vier eeuwen de eendenkooi bewaard is gebleven en een bijzonder monument is waar nog steeds eenden op de aloude wijze worden gevangen.
 • 'Misdaden gepleegd door Clemence Uhlen'
  Hutgheest jaarboek 2020 75-91 Auteur Wim Huissen (bewerkt door Nel Tromp)
  De door Clemence Uhlen gepleegde misdaden in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in Uitgeest en zijn veroordeling hiervoor zijn door intensief onderzoek aan het licht gekomen en beschreven in dit artikel.
 • 'Onderduikers in Uitgeest'
  Hutgheest jaarboek 2020 92-98 Auteur Nel Tromp van Baar
  In dit artikel staan twee families centraal die bereid waren om onderdak te bieden aan Joden en verzetsstrijders die door de Duitsers werden gezocht.
Hutgheest jaargang 40 (2019)
 • 'Polder ’t Woud 300 jaar'
  Hutgheest jaarboek 2019 05-16 Auteur M. de Boer (bewerkt door Rob Spijker)
  Polder ’t Woud is een artikel van M. De Boer, gepubliceerd in 1951 in het tijdschrift ‘de Zaende’. Bewerkt en aangevuld door Rob Spijker.
 • 'Goesinnen, van watergeus naar beurtschipper'
  Hutgheest jaarboek 2019 17-37 Auteur Anne Jorna-Kabel
  Bijna twee eeuwen lang woonden en werkten leden van de familie Goesinne in Uitgeest. In die periode een belangrijke familie met een lange staat van dienst op het bestuurlijke vlak.
 • 'De ene Mors is de andere niet'
  Hutgheest jaarboek 2019 38-63 Auteur Klaas Mors
  Dit artikel beschrijft de afstammingslijn van de familie Mors en de zoektocht naar de voorvaderen en hun nakomelingen.
Hutgheest jaargang 39 (2018)
 • 'Uitgeesters in dienst van de VOC'
  Hutgheest jaarboek 2018 5-26 Auteur Arthur Groen
  Het artikel beschrijft de achtergrond van de VOC, de Uitgeesters die in dienst traden van de VOC en welke beroepen zij uitoefenen. Voor zover mogelijk hun sociale achtergrond, de reden van hun indiensttreding en het leven aan boord.
 • 'Uitgeest en zijn criminelen'
  Hutgheest jaarboek 2018 27-36 Auteur Rein Dijkstra (m.m.v. Ria van den Berg)
  Wie dacht dat Uitgeest in vroeger tijden niet anders kende dan eerzame en volgzame burgers wordt door dit artikel wel op andere gedachten gebracht. Ook wordt er inzicht gegeven hoe vroeger de rechtsgang was.
 • 'Zaadnoordijk: van bollen naar boten'
  Hutgheest jaarboek 2018 37-52 Auteur Greet Enkt-Mors
  Een beschrijving van de familie Zaadnoordijk. Het eerste lid van de familie die zich vestigde in Uitgeest begon in 1778 als tuinman en bloemist. Later werden zij bollenkwekers. Toen de tuinderijen uit het dorpsbeeld verdwenen moest er ander werk worden gevonden en werd de beslissing genomen een jachthaven te beginnen.
 • 'Eierhandel Vermeulen'
  Hutgheest jaarboek 2018 53-63 Auteur Nel Tromp-van Baar
  De geschiedenis van de familie Vermeulen die zich in Uitgeest vestigde rond 1850 en de groei van hun eierhandel.
 • 'Het ontstaan van de KAJ(UIT) - Deel 2'
  Hutgheest jaarboek 2018 64-82 Auteur Nel Tromp-van Baar
  Een verhaal over de geschiedenis en het ontstaan van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) in al zijn facetten van 1966-2003.
Hutgheest jaargang 38 (2017)
 • 'Nelis Uitgeest'
  Hutgheest jaarboek 2017 5-23 Auteur Andries de Jong (m.m.v. Greet Enkt-Mors)
  De geschiedenis van het bouwbedrijf Nelis, gevestigd in 1956 aan de Loet in Uitgeest tot aan hun vertrek uit Uitgeest in 1997 vanwege de samenwerking met J.P. van Eesteren B.V. 5-23
 • 'Herinneringen aan Nelis Uitgeest'
  Hutgheest jaarboek 2017 24-25 Auteur Nel Tromp-van Baar
  Aanvullend worden goede herinneringen aan het bedrijf Nelis beschreven waar vele inwoners van Uitgeest een fijne werkkring vonden.
 • 'Wezenzorg in het verleden'
  Hutgheest jaarboek 2017 26-42 Auteur Rein Dijkstra (m.m.v. Ria van der Eng)
  Over de oprichting van Weeskamers voor het beheer van de financiën, bezittingen en goederen van kinderen waarvan (een van de) de ouders zijn (is) overleden. Wanneer zij volwassen waren of getrouwd konden de kinderen hun erfenis door de Weeskamer uit laten keren. En over de zorg voor de wezen en de weeshuizen van Uitgeest.
 • 'Broei en Brand' Petit histoire
  Hutgheest jaarboek 2017 43 Auteur Jan Deckwitz
  Een kort verhaal over het vak van een hooipeiler, zijn werk was bedoeld om mogelijke branden te voorkomen.
 • 'Het ontstaan van de KAJ(UIT) - Deel 1'
  Hutgheest jaarboek 2017 44-55 Auteur Nel Tromp-van Baar
  De geschiedenis en het ontstaan van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) in al zijn facetten van 1890-1966
 • 'De berendoder van Uitgeest.' Petit histoire
  Hutgheest jaarboek 2017 56-61 Auteur Wim Dubelaar en Tom de Kleijn
  Het verhaal van de vondst van een granieten bijl in 1926 en het onderzoek naar de herkomst van de bijl. Daarnaast de beschrijving van de vondst van vier gebitsdelen van een zoogdier en de uitkomst van de determinatie.
 • 'Waarom de Alkmaardermeer nat is en niet droog'
  Hutgheest jaarboek 2017 62-91 Auteur Rob Spijker
  De geschiedenis van het Alkmaardermeer en de plannen tot droogmaking van het meer dat eeuwenlang een belangrijke rol speelde als kruispunt in het handelsverkeer tussen Alkmaar, Purmerend, Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Den Helder.
 • 'Er was eens een oorlogsschip' Petit histoire
  Hutgheest jaarboek 2017 92-93 Auteur Jan Deckwitz
  Een kort verhaal over de afbeeldingen van boerderijen die op allerlei manieren en op vreemde plekken werden aangebracht zoals op de spiegel van een oorlogsschip.
Hutgheest jaargang 37 (2016)
 • 'Het dagboek van Jane Torenburg'
  Hutgheest jaarboek 2016 05-13 Auteur Greet Enkt Mors
  Dit artikel geeft een beschrijving van kleine gebeurtenissen in de periode van 1948 tot 1971 in Uitgeest zoals beschreven in het dagboek van Jane Torenburg.
 • 'Brandspuithuisjes in Uitgeest. Petite histoire'
  Hutgheest jaarboek 2016 14-15 Auteur Jan Deckwitz
  Met illustraties en korte teksten worden de betekenis van brandspuithuisjes, hun functie en waar zij stonden weergegeven.
 • 'Zeg het met bloemen! Bloemenfeesten in Uitgeest 1906, 1911 en 1925' Hutgheest jaarboek 2016 16-37 Auteur Rob Spijker
  Hoe werden de bloemenfeesten in het begin van de vorige eeuw voorbereid en beschrijving van de betrokkenheid van de inwoners van Uitgeest.
 • 'De geschiedenis van de Uitgeester familie Kabel'
  Hutgheest jaarboek 2016 38-72 Auteur Anne Jorna-Kabel
  In dit artikel wordt de familie Kabel beschreven die al sinds het begin van de 16e eeuw leeft en werkt in Uitgeest. De geschiedenis van de familie beweegt mee met de geschiedenis van Uitgeest.
 • 'Het begon met een krijtje.' Petit histoire
  Hutgheest jaarboek 2016 73-74 Auteur Jan Deckwitz
  Kort verhaal over de witte paarden op de dwarsdeuren van de boerderij op Bonkenburg 8.
 • 'Uitgeesters aan de Evenaar' (aanvulling van artikel in Hutgheest 2015)
  Hutgheest jaarboek 2016 75-75 Auteur Jan Deckwitz
  Ook Henk Boonstra, Jan Vonk en Dinant Haak hebben dienstgedaan als militair in Nieuw-Guinea.
 • 'Merkwaardige berichten uit Uitgeest; Uitgeest in de landelijke pers 100 jaar en langer geleden'
  Hutgheest jaarboek 2016 76-87 Auteur Rob Spijker
  Een verzameling opvallende en bijzondere berichtjes, opgenomen in de landelijke kranten. Zoals onder andere tolgeld dat moest worden betaald als je naar een buurgemeente wilde gaan, ongelukken op het spoor enzovoort.
Hutgheest jaargang 36 (2015)
Het jaarboek van de historische Vereniging Oud Uitgeest staat dit jaar voor een groot deel in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van zeventig jaar bevrijding. We blikken terug in een aantal artikelen op gebeurtenissen uit de periode ’40 – ’45. In ons bezit zijn verschillende dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog en ook andere verhalen die betrekking hebben op die episode.
 • Rein Dijkstra en Ria Berger-van der Eng. ‘Distributie en Gaarkeuken gedurende Wereldoorlog II’. Hutgheest jaarboek 2015 5-18. Een verhaal over de distributie en de gaarkeuken in de Tweede Wereldoorlog.
 • Meus Balder. ‘Aantekeningen van B. Balder’. Hutgheest jaarboek 2015 19-27
 • Dagboekfragmenten uit WOII.
 • C.N. Schaar. ‘Aantekeningen uit het dagboek van meester Schaar’. Hutgheest jaarboek 2015 28-31. Voormalig hoofd R.K. School te Uitgeest. Dagboekfragmenten uit WOII.
 • Jeane Beeker. ‘Brief van Jeantje Beeker aan haar moeder’. Hutgheest jaarboek 2015 32-33. Brief die Jeane vlak na de bevrijding naar haar moeder schreef.
 • Jan Zweeris. ‘Oorlogsherinneringen van Jan Zweeris’. Hutgheest jaarboek 2015 34-39. Gebeurtenissen uit WOII die Jan Zweeris als jonge jongen beleefde.
 • Rein Dijkstra. ‘Meidagen van 1940’. Hutgheest 2015 40-41. Een ansichtkaart van twee Uitgeesters die als krijgsgevangenen werden vastgehouden na de capitulatie.
 • Cees Rodenburg/Co van Tongeren. (opgetekend in 1990). ‘Het verhaal van WOII van Cees Rodenburg’. Hutgheest 2015 42-43. Cees vertelt als bakkerszoon over de problemen in de bakkerij en hoe hij als jongen heeft meegemaakt dat de Duitsers de sluis hebben opengezet zodat de Broekpolder onder water kwam te staan.
 • Wim Groen. ‘De feiten van de moord op Simon Twisk’. Hutgheest 2015 44-45. Het schokkende relaas over de moord op 23 april 1945 op Simon Twisk.
 • ‘De Hemonyklok van de Hervormde kerk’. Hutgheest 2015 46. De klok van de Hervormde kerk werd in juni 1943 uit de toren gehaald om naar Duitsland te worden getransporteerd zodat men van het brons kogels kon maken.
 • Krijn Stolp. ‘Herinneringen aan de evacuatie van Uitgeest’. Hutgheest 2015 47. Stukje over de evacuatie van Uitgeest in 1944.
 • ‘Bommenwerper stort neer bijFort Veldhuis’. Hutgheest 2015 48-49. Foto’s van de herdenking van de omgekomen parachutisten die zijn neergesort bij Fort Veldhuis op 10 februari 1044.
 • Greet Enkt-Mors. ‘Dagboek van de Zusters Ursulinen’. Hutgheest 2015 50-56. Gedeeltes van een bijna tachtig pagina’s tellend dagboek van de zusters Ursulinen. Deze fragmenten hebben vooral betrekking op de Tweede Wereldoorlog.
 • ‘Bevrijdingsfeesten in juni 1945’. Hutgheest 2015 57-59. Foto’s van diverse Bevrijdingsfeesten die door buurtverenigingen in verschillende buurten van Uitgeest gevierd werden.
 • Rob Spijker. ‘Toelichting bij het artikel over een poging tot droogmaking van de Langemeer in 1631/1632’. Hutgheest 2015 60-66.
 • Evert Besse (bewerkt door Rob Spijker). ‘Een plan tot droogmaking van het Langemeer’. Hutgheest 2015 67-74. Artikel over een plan om het Langemeer, het huidige Alkmaarder- en Uitgeestermeer, droog te malen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan.
 • Jan Deckwitz. ‘Uitgeesters aan de Evenaar’. Hutgheest 2015 75-79. Als vervolg op een artikel uit 2008 over uitgezonden militairen naar Nederlands Indië is er nu een verhaal over uitgezonden Uitgeesters naar Nieuw-Guinea in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Hutgheest jaargang 35 (2014)
 • Rob Spijker. ‘De ZWVU en de watersport op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer’. Hutgheest jaarboek 2014 5-43.
  Dit uitgebreide verhaal gaat over de ontstaansgeschiedenis en vroege jaren van de Zeil- en Watersport Vereniging Uitgeest (de ZWVU). Het gaat over de ontwikkelingen in de watersport, vooral toegespitst op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer waar voor de Tweede Wereldoorlog al een bloeiende watersportvereniging was en de opkomst van het watersporttoerisme na de oorlog.
 • Jan Deckwitz. ‘Opmerkelijk’. Hutgheest jaarboek 2014 44-45.
  Een klein verhaaltje over een opmerkelijke situatie op de Langebuurt. Het betreft de oostelijke gevelrij aan de Langebuurt tussen het Kuiperspad en de overgang naar het Westergeest.
 • Jan Deckwitz. ‘Een commenijswinkel’. Hutgheest jaarboek 2014 46-50.
  Een commenijswinkel aan de Middelweg. Commenijs is een ouderwets woord voor levensmiddelen. Later noemde men zo’n zaak een kruidenierswinkel. Ook deze benaming is inmiddels alweer achterhaald en zal waarschijnlijk voor de jongere generatie al wel wat uitleg behoeven want nu gaan we voor de meeste kruidenierswaren immers gewoon naar de supermarkt.
 • Sander Wassing. ‘Uitgeest en de Beeldenstorm’. Hutgheest jaarboek 2014 51-55.
  Een verhaal over de Beeldenstorm en wat er toentertijd in Uitgeest gebeurde.
 • W.A.M. Admiraal. ‘Uitgeest en de Spoorwegen’. Hutgheest 2014 56-85.
  Een groot artikel over de aanleg van de eerste spoorlijn naar Uitgeest rond het jaar 1865. Een grote gebeurtenis voor ons dorp die gezorgd heeft voor flinke vooruitgang en waardoor er groei en werkgelegenheid werd gecreëerd. Tot op de dag van vandaag is Uitgeest een belangrijk knooppunt van het spoorwegnet.
 
Hutgheest jaargang 34 (2013)
 • Rein Dijkstra. 'De bloembollenkwekers van Uitgeest.’Hutgheest jaarboek 2013 5-49.
  Een groot deel van de Hutgheest 2013 gaat over de verdwenen bloembollenteelt waar ons dorp in het verleden zo om bekend stond. Toch zijn er vooral in de nog bestaande gebouwen diverse sporen terug te vinden van deze voor Uitgeest van groot belang zijnde bedrijfstak. Waarschijnlijk gaat u na lezing van dit verhaal met andere ogen kijken naar deze voor Uitgeest zo beeldbepalende panden.
 • Ton Brakenhoff en Klaas Mors. ‘100 jaar dirigentschap R.K. zangkoor Laus Deo.’ Hutgheest 2013 50-65.
  Hoofdstuk uit een tegelijkertijd uitgegeven boek over het koor Laus Deo. Het gaat over belangrijke dirigenten van dit kerkkoor. De R.K. kerk bestond in 1984 honderd jaar en opmerkelijk is dat er in diezelfde periode maar drie dirigenten leiding gegeven hebben aan dit koor.
 • Andries de Jong. ‘Uitgeest heeft 100 jaar elektriciteit.’Hutgheest 2013 66-83.
  Nu in 2013 kunnen we ons geen leven zonder elektriciteit voorstellen maar het is toch pas honderd jaar geleden dat de eerste elektriciteitsaansluitingen in Uitgeest gemaakt werden.
 • Jan Deckwitz.’Een deel er bij, een stuk eraf.’ Hutgheest 2013 84-90.
  Een verhaal met veel tekeningen over het pand op de hoek van Bonkenburg en Meldijk. Deze woning was onderdeel van een schoolgebouw dat werd neergezet in 1836.
 • Ad Corten. ‘De milieuvriendelijke tuin bestaat 35 jaar.’Hutgheest 2013 91-93.
  Artikel over de milieuvriendelijke tuin op de Kleis die 35 jaar bestaat.
 
Hutgheest jaargang 33 (2012)
 • Emmy Ghezzi-Zweeris, Rob Heemskerk en Steven van der Meer. ‘Rederijkerskamer Vondel 140 jaar.’ Hutgheest jaarboek 2012 5-32.
  Het artikel over Vondel, één van de oudste verenigingen van Uitgeest, geeft een beschrijving van 140 jaar amateurtoneel. Aan de hand van citaten en oude foto’s wordt een levendig beeld geschetst van de rol van deze vereniging in onze dorpsgemeenschap.
 • Jan Deckwitz. Ín het spoor van het steigerend paard.’ Hutgheest jaarboek 2012 33-41.
  Een verhaal over een dorpsherberg die in de 17e eeuw naast het Regthuys heeft gestaan en tot in de 19e eeuw die functie heeft behouden. Daarna werd het een boerenbedrijfje. In 1935 werd het pand afgebroken.
 • Rein Dijkstra. ‘De distributie in de Eerste Wereldoorlog.’ Hutgheest jaarboek 2012 42-57.
  Ook al waren wij niet rechtstreeks bij de Eerste Wereldoorlog betrokken, de gevolgen waren voor de Nederlandse burger en dus ook voor de Uitgeesters wel degelijk voelbaar. Ernstige voedselschaarste noopte de toenmalige regering een systeem van voedseldistributie op te zetten waarvan in het jaarboek verslag wordt gedaan.
 • Jan Deckwitz. Éen steenbakkerij in Uitgeest?’ Hutgheest jaarboek 2012 58-61.
  Heeft er in vroeger eeuwen in Uitgeest een steenbakkerij bestaan? Het is zeer goed mogelijk maar voorlopig blijft het vraagteken bij dit verhaal nog even staan.
 • Greetje Plaisier-Wartenhorst.‘Interview met het echtpaar Grapendaal-Slecht.’Hutgheest jaarboek 2012 62-67.
  Een interview met een nog zeer kwiek, bejaard echtpaar levert stof voor een aardig artikel met wetenswaardigheden over hun gezin en verdere familie.
 • Jan Deckwitz. ‘Een houten erepoort.’ Hutgheest jaarboek 2012 67-71.
  Een pseudo-ophaalbrug als houten erepoort bij de entree van ons dorp Uitgeest is het onderwerp van het volgende verhaal. Wie weet wordt dit nog eens werkelijkheid.
 • Felix Horsman. ‘Mixed Hockeyclub Uitgeest.’ Hutgheest jaarboek 2012 72-75.
  Tot slot een bijdrage over een nog jonge vereniging, de hockeyclub MHCU.
 
Hutgheest jaargang 32 (2011)
 • Jan Vastenouw en Greet Enkt-Mors, ‘Geschiedenis Uitgeester Harmonie’. Hutgheest jaarboek 2011 5-26.
  Al 125 jaar bestaat er in Uitgeest een harmonieorkest waarmee het één van de oudste verenigingen van het dorp is.
 • Rein Dijkstra, ‘Molen de Kat 1971 of het begin van de Suam’. Hutgheest jaarboek 2011 27-41.
  Veertig jaar geleden werd Uitgeest opgeschrikt door een grote brand. De molen ‘De Kat’ brandde af maar gelukkig kwam er op dezelfde plaats een nieuwe Kat. Mede dank zij de inzet van een groep betrokken mensen die met steun van diverse instanties en de hulp van veel vrijwilligers een nieuwe molen bouwde.
 • Theo Duivenvoorden, ‘Honderd jaar gemeentebegroting Uitgeest 1910-2010’. Hutgheest jaarboek 2011 42-50.
  Hoe de begroting van de gemeente er honderd jaar geleden uitzag kunt u lezen in het daarop volgende verhaal. Toen waren het guldens en nu - inmiddels een eeuw later - zijn het euro’s geworden, maar beide begrotingen waren sluitend.
 • Greet Enkt-Mors, ‘De A9 vijftig jaar van Uitgeest naar Alkmaar’. Hutgheest jaarboek 2011 51-59.
  In 2011 is het alweer vijftig jaar geleden dat de snelweg A9, met een rechtstreekse verbinding van Uitgeest naar Alkmaar, werd geopend.
 • Precies een eeuw geleden zette een grote brand het dorp op stelten. De houtzaagmolen ‘De Hoop’ , welke was gelegen aan de Hennepklopperslaan bij de Binnenmeer, brandde af en helaas werd deze niet herbouwd alhoewel er bij de Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop (SIEDH) nog steeds plannen zijn om dat in de toekomst wel te gaan doen.
 • Bank Beentjes, ‘In gesprek met…… Wim Rasch ‘. Hutgheest jaarboek 2011 65-76.
  Er zijn een serie interviews met en over oudere Uitgeesters afgenomen, die de komende jaren in de Hutgheest gepubliceerd worden. Het eerste verhaal in het jaarboek 2011 gaat over de herinneringen van Wim Rasch en zijn familie.
 
Hutgheest jaargang 31 (2010)
 • Greet Enkt-Mors, ’40 jaar Unitas’. Hutgheest jaarboek 2010, 5-37.
  Een verhaal over de gymnastiekverenigingen van Uitgeest. Dit naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de huidige gymnastiekvereniging Unitas in 2010. Deze vereniging is voortgekomen uit GVU en USV. De allereerste gymclub werd al aan het begin van de 20e eeuw opgericht.
 • Rein Dijkstra, ‘Jacob Waagmeester’. Hutgheest jaarboek 2010, 38-45.
  Dit verhaal gaat over een Uitgeester jongen die als militair in 1832 de belegering van de Citadel van Antwerpen heeft meegemaakt.
 • Frans van Goethem, ‘Familie van Goethem-Commandeur’. Hutgheest jaarboek 2010, 46-54.
  Van Goethem verhaalt over gebeurtenissen in hun gezin. Zijn vader kwam als Belgische jonge man op zoek naar werk in uitgeest terecht.
 • Rein Dijkstra,’De familie Visser en de stremselfabriek’.Hutgheest jaarboek 2010, 55-67.
  In dit artikel wordt het verhaal verteld van de kaasstremselfabriek van de Fa J.S. Visser, in het dorp beter bekend als ‘de Gros’.
 • T. Sluis-Eckhart, ‘Herinneringen aan buurman Fortuin’. Hutgheest jaarboek 2010, 68-69.
  Herinneringen aan buurman Fortuin die woonde op de Hogeweg, worden verteld door Mevrouw Sluis-Eckhart.
 • Andries de Jong, ‘Uitgeest heeft 80 jaar gas’. Hutgheest jaarboek 2010, 70-76.
  Een verhaal over de gasvoorziening in Uitgeest. De aanleg van gas gebeurde tachtig jaar geleden.
 
Hutgheest jaargang 30 (2009)
 • Rein Dijkstra, ‘Het noodhospitaal van Uitgeest’. Hutgheest jaarboek 2009, 5-26.
  De oprichting van regionale transportcolonnes van het Rode Kruis en de belangrijke taak die deze organisatie in de Tweede Wereldoorlog vervuld heeft, wordt belicht in dit verhaal over het noodhospitaal in WOII aan de Kleis.
 • Arthur Groen, ‘De Uitgeesterwoude (een verdwenen buurtschap)’. Hutgheest jaarboek 2009, 27-35.
  Het verhaal over een verdwenen buurtschap dat lag in polder Het Woud ten oosten van Uitgeest.
 • T. Sluis-Eckhart, ‘De vuilnisbakballade en De Kleis’. Hutgheest jaarboek 2009, 36-43.
  Twee gedichten die handelen over Uitgeest en zijn bewoners. Opmerkelijk is dat deze bijdrage afkomstig is van een Uitgeester inwoonster van 89 jaar (in 2009) die vertelt uit eigen ervaring hoe men leefde aan het begin van de 20e eeuw.
 • Arie Zonjee, ‘Een kop boven de grond’. Hutgheest jaarboek 2009, 44-45.
  Over een in de grond gevonden kop. Deze kop kwam tevoorschijn tijdens restauratiewerkzaamheden op de Meldijk.
 • Greet Enkt-Mors, ‘Priesterzonen van Uitgeest’. Hutgheest jaarboek 2009 46-70. Een verhaal van pas gewijde priesters, die als neomist werden ingehaald in het dorp van hun jeugd om hier in de RK kerk hun eerste H. Mis op te dragen.
 • Rein Dijkstra, ‘Het voormalige Evangelisatiegebouw aan de Loet’. Hutgheest jaarboek 2009, 71-74.
  Verslag over een nu niet meer bestaand kerkje op de Loet.
 • Arie Zonjee, ‘Een brief uit Uitgeest’. Hutgheest jaarboek 2009, 74-75.
  Berichtje over een brief uit 1865 die werd gestuurd van Uitgeest naar Haarlem.
 
Hutgheest jaargang 29 (2008)
 • Joke Terra, ‘De Terra’s van het Kooghuis’. Hutgheest jaarboek 2008, 5-32.
  Vervolg op het verhaal: 'Het geslacht Terra; van mof tot molenaar', Hutgheest jg.15 no.1 (1994) 2-13. Dit vervolg gaat over de Terra’s van het Kooghuis. Tien geslachten Terra die ooit uit Duitsland in Noord-Holland terecht kwamen en nu nog steeds in Uitgeest wonen.
 • Klaas Boer, ‘De Joodse familie Nol’. Hutgheest jaarboek 2008, 33-41.
  Een ontroerend stuk over het poëziealbum van een Joods meisje. Het album overleefde WOII maar het meisje niet.
 • Andries de Jong, ‘Uitgeester dienstplichtige militairen 60 jaar geleden naar Nederlands-Indië uitgezonden om orde en vrede te herstellen (1946-1950)’. Hutgheest jaarboek 42-75.
  Een waardig saluut aan al deze jonge Uitgeester mensen die vlak na de moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog naar Indië moesten afreizen om als dienstplichtig militair daar voor het vaderland de strijd aan te gaan.
 
Hutgheest jaargang 28 (2007)
 • Rein Dijkstra, 'De Deijle's en de molens'. Hutgheest jaarboek 2007, 5-18.
  Geschiedenis van een (water) molenaarsfamilie te Uitgeest.
 • Greetje Plaisier-Wartenhorst, 'Malaria in Uitgeest'. Hutgheest jaarboek 2007, 19-23.
  Malaria kwam in de eerste helft van de vorige eeuw veel voor te Uitgeest. Een verhaal over de strijd tegen deze door muggen op mensen overgebrachte ziekte.
 • Jan de Koning, 'Drieduizend jaar bewoning bij Assum'. Hutgheest jaarboek 2007, 24-41.
  Verslag van de opgravingen bij Assum in 2005.
 • Greet Enkt-Mors, 'De Oude Oven sinds 1855'. Hutgheest jaarboek 2007,42-57.
  De bakkerij van Putter in de Langebuurt bestaat 150 jaar, een verhaal over deze familie en de ontwikkelingen van het bakkersbedrijf.
 • Greet Enkt-Mors, '100 jaar slagerij Tromp'. Hutgheest jaarboek 2007, 58-67.
  Het verhaal gaat over drie generaties van de familie Tromp. Zij hadden een slagerij aan de Langebuurt.
 
Hutgheest jaargang 27 (2006)
 • Rein Dijkstra, 'Het maken van schoenen door Waardijk'. Hutgheest jaarboek 2006, 5-26.
  Geschiedenis van een Uitgeester schoenmakersgeslacht.
 • Rein Dijkstra, 'De schoenmakerij Heine'. Hutgheest jaarboek 2006, 27-35.
  Geschiedenis van schoenmakerij Heine aan de Middelweg.
 • Emmy Ghezzi-Zweeris, 'Uitgeester toneelvereniging Genesius 60 jaar (1946-2006).Hutgheest jaarboek 2006, 36-42.
 • Greet Enkt-Mors, 'Zoals de zon de bloemen kleurt zo kleurt muziek het leven'. Hutgheest jaarboek 2006, 43-62.
  Het levensverhaal van muziekleraar Siem Hoope.

 
 
Hutgheest jaargang 26 (2005)

 • Greet Enkt-Mors, '25 jaar Vereniging Oud Uitgeest'. Hutgheest jaarboek 2005, 5-16.
  Overzicht van 25 jaar activiteiten van de vereniging.
 • Arthur Groen, '25 jaar archeologisch onderzoek te Uitgeest'. Hutgheest jaarboek 2005, 17-34.
  Vanaf de oprichting van onze vereniging zijn er opgravingen gedaan in en om Uitgeest. Een verhaal over alle onderzoeken en de vondsten gedaan bij de opgravingen.
 • Greet Enkt, Bank Beentjes, '100 jaar bakkerij de Goede'. Hutgheest jaarboek 2005, 35-43.
  Verhaal over gezin en bakkerij de Goede. Verteld door Jan de Goede, bakker van de derde generatie.
 • Rein Dijkstra, 'De oudste opgraving te Uitgeest'. Hutgheest jaarboek 2005, 44-58.
  Verslag van de eerste opgraving te Uitgeest. Dit gebeurde tijdens de oorlog in 1941 bij Dorregeest.
 • Rein Dijkstra, 'Enkele notities over De Stelling van Amsterdam'. Hutgheest jaarboek 2005, 59-72.
  De Stelling van Amsterdam is geplaatst op de Werelderfgoed lijst van de Unesco. Enkele forten rondom Uitgeest zijn onderdeel van De Stelling.

 
Hutgheest jaargang 25 (2004)

 • Arthur Groen, 'De houtverwerkende nijverheid te Uitgeest voor 1800'. Hutgheest jaarboek 2004, 5-12.
  Verhaal over de houtverwerkende industrie van Uitgeest vanaf de 17e eeuw. Ongeveer 14 % van de toenmalige beroepsbevolking van Uitgeest was in 1811 werkzaam in schoppen-, stoven-, stokken- en blokkenmakerijen, dus dit was een belangrijke pijler van onze economie.
 • Rein Dijkstra, 'Van fabrikeur Houtwerk naar N.V. Stokkenfabriek in 200 jaar'. Hutgheest jaarboek 2004, 13-76.
  De geschiedenis van de familie Zonjee, al 200 jaar eigenaren van de Stokkenfabriek aan de Meldijk.
 • Bank Beentjes, Greetje Plaisier-Wartenhorst, Emmy Ghezzi-Zweeris 'Interviews met diverse mensen over de Zonjee's'. Hutgheest jaarboek 2004 77-84.
  Verhalen over de Zonjee's verteld door (oud)- medewerkers en andere bekenden van de familie.
 • Greet Enkt-Mors, Emmy Ghezzi-Zweeris, Bank Beentjes, 'De Meldijk door de eeuwen heen'. Hutgheest jaarboek 2004, 85-116.
  De Meldijk was in het verleden de belangrijkste verbindingsweg tussen de Zaan en Kennemerland en ook rond de havens waren veel activiteiten gaande. Wie woonden er en wat voor bedrijfjes en winkels waren er gevestigd.
 
Hutgheest jaargang 24 2003
 • Arthur Groen, 'De chirurgijns van Uitgeest in de 17e en 18e eeuw', Hutgheest jaarboek 2003, 3-17.
  Beschrijving van de gezondheidszorg te Uitgeest voor 1800 met speciale aandacht voor de chirurgijns.
 • Jan Deckwitz, 'Boerderijbouwers in Uitgeest toonden fantasie', Hutgheest jaarboek 2003, 18-24.
  Beschrijving van de diverse boerderijbouwstijlen die in Uitgeest voor komen.
 • Greetje T. Plaisier-Wartenhorst, 'Dorpsherinneringen van Jan Ploeger', Hutgheest jaarboek 2003, 25-30.
  Over oude herinneringen aan zijn vroegere woonplaats.
 • E. Ghezzi-Zweeris, 'Het Rooie Dorp', Hutgheest jaarboek 2003, 30-39.
  In 2003 zijn de gerenoveerde woningen aan de Middelweg, in de volksmond het Rooie Dorp genaamd, gereed gekomen. Aan dit heugelijke feit wordt aandacht geschonken door het vertellen van de geschiedenis van deze in 1921 gebouwde sociale woningen.
 • Rein Dijkstra, 'De zorgen van een Uitgeester beurtschipper', Hutgheest jaarboek 2003, 40-60.
  Geschiedenis van de Uitgeester beurtvaart, eens van grote betekenis voor het vervoer van personen en goederen.
 • Joke Terra en Greet Enkt-Mors, 'De handel en wandel van Jan Buur, melkboer te Uitgeest (1905-1993)', Hutgheest jaarboek 2003, 61-81.
  Levensverhaal van een Uitgeester melkboer.
 
Hutgheest jaargang 23 (2002)
 • Rein Dijkstra, 'De Doopsgezinden in Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2002, 4-29.
  De doopsgezinden en hun kerk waren slechts voor bijna 300 jaar (1534-1813) in Uitgeest vertegenwoordigd. In dit artikel wordt ruim aandacht aan deze gemeenschap geschonken waarbij ook de landelijke ontwikkelingen niet worden vergeten.
 • Andries de Jong, 'Geschiedenis van de Kleis. Van Plankenpad tot moderne woonwijk', Hutgheest jaarboek 2002, 30-52.
  Aan de Kleis en bij Assum wordt een nieuwe woonwijk gebouwd, voor de schrijver aanleiding om met vele oude foto's het veranderend beeld van deze locatie weer te geven.
 • E.Ghezzi-zweeris, 'Daghitjesleed', Hutgheest jaarboek 2002, 53-58.
  Over oude dorpsherinneringen van Jan Ploeger.
 • Arthur Groen, 'De verdwenen meertjes van Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2002, 59-73.
  Aan de hand van oude kaarten wordt een reconstructie gemaakt van alle meertjes die Uitgeest op haar grondgebied heeft gekend.
 
Hutgheest jaargang 22 (2001)
 • Klaas Mors, 'Cornelis Adrianus Mors, in textiel', Hutgheest jaarboek 2001, 5-23.
  Levensverhaal van Cornelis Mors, eigenaar van een manufacturenwinkel te Uitgeest.
 • Arthur Groen, 'Opkomst en ondergang van de rolrederij te Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2001, 24-55.
  In de 17e en 18e eeuw was de fabricage van zeildoek een belangrijke nijverheid te Uitgeest. Het productieproces was in handen van rolreders. In dit artikel de geschiedenis van de rolrederij te Uitgeest. Er wordt beschreven en antwoord gegeven op de vraag welke oorzaken ten grondslag lagen aan het verdwijnen van deze nering te Uitgeest in de tweede helft van de 18e eeuw.
 • Emmy Ghezzi-Zweeris, 'Oude bekende Uitgeesters', Hutgheest jaarboek 2001, 56-68.
  Geschiedenis van de koekfabriek van Starreveld.
 • P.J. Bussen, 'Pauselijke Zouaven van Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2001, 69-87.
  In de tweede helft van de 19e eeuw werd de onafhankelijk van de Roomse Staat bedreigd. Een oproep van de paus deed velen in vrijwillige dienst treden van het pauselijke leger, de zouaven. Daaronder bevonden zich een aantal Uitgeesters.
 
Hutgheest jaargang 21 (2000)
 • Rein Dijkstra, 'Coöperatieve Zuivelfabriek Assumburg', Hutgheest jaarboek 2000, 5-25.
  In 1915 werd door Uitgeester boeren op Assum de Coöperatieve Zuivelfabriek Assumburg opgericht en zou die functie houden tot 1937. In dit artikel wordt naast de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de zuivelindustrie, ingegaan op de locale ontwikkelingen. Ook de geschiedenis van het complex na 1937 komt aan bod.
 • Andries de Jong, 'De geschiedenis van de brandbestrijding in Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2000, 26-41.
  In dit artikel wordt ingegaan op wat er in de archieven is terug te vinden over de ontwikkelingen van de brandbestrijding te Uitgeest. Naast de organisatie wordt ingegaan op de branden die te Uitgeest hebben plaats gevonden.
 • Arthur Groen, 'Booven memorye van menschen…, de geschiedenis van de Uitgeester waag', Hutgheest jaarboek 2000, 42-57.
  In de pre-industriële periode speelde de waag een belangrijke rol in het economisch verkeer. Zo ook te Uitgeest dat zeker al in de 16e eeuw een waag heeft gehad. Dit artikel beschrijft het wel en wee van de Uitgeester waag die in de loop van de tijd op verschillende locaties te Uitgeest was ondergebracht. Door de wijzigingen in de organisatie van het handelsverkeer werd niet lang na 1900 de locale waag overbodig.
 • Andries de Jong, 'De eendenkooi van Uitgeest', Hutgheest jaarboek 2000, 58-71.
  Geschiedenis van de in de Castricummerpolder gelegen eendenkooi.
 • 'Oude dorpsherinneringen van Uitgeest door Jan Ploeger' Hutgheest jaarboek 2000, 72-78.
  De postbode Jan Ploeger (1878-1959) was een markante verschijning te Uitgeest. Hij vervaardigde vele tekeningen van Uitgeest, schreef revue's, gedichten en stukjes over zijn jeugd te Uitgeest in verschillende kranten. In dit artikel worden zijn herinneringen aan het zich immer wijzigende dorpsbeeld opgehaald.
 
Hutgheest jaargang 20 (1999)
 • Andries de Jong, 'De ruim 300-jarige Ooievaar in beeld', Hutgheest jaarboek 1999, 5-17.
  Hotel-restaurant De Ooievaar was een begrip te Uitgeest, het locale uitgaanscentrum. Nu de Ooievaar wordt gesloopt wordt stilgestaan bij haar geschiedenis dat begint aan het einde van de 17e eeuw.
 • Andries de Jong, 'Muziektenten in Uitgeest', Hutgheest jaarboek 1999, 18-25.
  Geïllustreerd overzicht van alle bekende muziektenten die Uitgeest heeft gekend.
 • 'Oude dorpsherinneringen van Uitgeest door Jan Ploeger' Hutgheest jaarboek 1999, 26-31.
  De postbode Jan Ploeger (1878-1959) was een markante verschijning te Uitgeest. Hij vervaardigde vele tekeningen van Uitgeest, schreef revue's, gedichten en stukjes over zijn jeugd te Uitgeest in verschillende kranten. In dit artikel worden zijn herinneringen aan de Uitgeester kermis rond 1900 opgehaald.
 • Andries de Jong, 'Van bulloper tot Coöperatieve Vereniging van Kunstmatige Inseminatie Assumburg aan de Kleis te Uitgeest', Hutgheest jaarboek 1999, 32-44.
  Geschiedenis van het in 1948 aan de Kleis opgerichte K.I. station dat in 1967 werd opgeheven.
 • J.J. van den Kommer, 'Uitgeest en de familie van den Kommer', Hutgheest jaarboek 1999, 45-68.
  Genealogie van de familie van den Kommer vanaf 1758.
 • Rein Dijkstra, '1799 en wat eraan vooraf ging', Hutgheest jaarboek 1999, 68-89.
  In 1799 vond de inval plaats van de Engelsen en Russen in Noord-Holland. In dit artikel wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed, wat daaraan vooraf ging en wat hiervan merkbaar was te Uitgeest.
 
Hutgheest jaargang 19 (1998)
 • R. Dijkstra, 'Rabobank 100 jaar', Hutgheest jaarboek 1998, 5-48.
  In dit artikel wordt ruim aandacht geschonken aan de achtergronden van het ontstaan in de 19e eeuw van coöperatieve banken, de ontwikkelingen daarna en de betekenis die deze banken hadden voor de locale economie, meer speciaal voor Uitgeest.
 • H.J. Ranzijn en J. Schouten, 'de familie Krom', Hutgheest jaarboek 1998, 49-60.
  Genealogie van de uit Akersloot afkomstige familie Krom vanaf 1700.
 • R. Dijkstra, 'De Uitgeester 100 jaar', Hutgheest jaarboek 1998, 61-71.
  Geschiedenis van het weekblad de Uitgeester dat sinds jaar en dag het locale nieuws verzorgt.
 
Hutgheest jaargang 18 (1997)
 • R. Dijkstra, 'N.V. Hollandsche Melksuikerfabriek van 1897-1997', Hutgheest jaarboek 1997, 5-21.
  Geschiedenis van de 100-jarige HMS met beschrijving van de ontwikkelingen in de zuivelindustrie vanaf 1872.
 • Arthur Groen, 'Met stocken ende haecken soo seer geslagen …', Hutgheest jaarboek 1997, 22-28.
  In 1654 vond er een gewelddadig treffen plaats tussen Akersloter en Uitgeester binnenvissers. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden die aanleiding gaven tot dit incident.
 • A. de Jong, '75 Jaar Waterleiding', Hutgheest jaarboek 1997, 29-39.
  Het is nu de gewoonste zaak dat er in ieder huishouden schoon water uit de kraan komt, maar dat was vroeger wel anders.
 • R. Dijkstra, 'In en om de Sluisbuurt', Hutgheest jaarboek 1997, 40-46.
  Een oude foto van rond 1900 was voor de schrijver aanleiding om de waterstaatkundige ontwikkelingen, waarbij het gemaal en de sluis een belangrijke rol speelden, eens nader onder de loep te nemen.
 • E. Dorregeest en C.B. Dorregeest, 'Dorregeest, een geslacht met Uitgeester wortels', Hutgheest jaarboek 1997, 47-59.
  In de tweede helft van de 17e eeuw ging de Uitgeester Jan Maertsz die familienaam Dorregeest voeren. Een genealogisch artikel over de familie Dorregeest.
 • R. Dijkstra, 'Het verhaal van de dubbele moord te Uitgeest', Hutgheest jaarboek 1997, 64-69.
  In 1934 vond er te Uitgeest een afschuwlijk drama plaats die het hele dorp choqueerde. Een verslag van de achtergronden.
 • A. de Jong, 'De Middelweg kreeg een nieuw winkelcentrum', Hutgheest jaarboek 1997, 70-79.
  Aan de hand van oude foto's wordt een beeld geschetst van de veranderingen vanaf 1920 rond de locatie van het nieuwe winkelcentrum.
 
Hutgheest jaargang 17 (1996)
 • Annabella Meddens-van Borselen, 'Burgemeesters van Uitgeest, 1799-1960', Hutgheest jaarboek 1996, 5-30.
  In de periode van 1799 tot 1925 kwamen vrijwel alle burgemeesters van Uitgeest uit één familie. Pas in 1925 werd een burgemeester benoemd die niet tot de familie Van Lith behoorde. Bovendien was hij rooms-katholiek.
 • 'Oude foto's van het Uitgeester station en omgeving', Hutgheest jaarboek 1996, 31-38.
  Oud spoorwegmedewerkers halen herinneringen op over hun werk bij het spoor. Het artikel is rijk geillustreerd met oude foto's.
 • Juke Dijkstra, 'De Vroeg-Middeleeuwse nederzetting te Uitgeest', Hutgheest jaarboek 1996, 39-51.
  Uitkomsten van een archeologisch onderzoek naar een middeleeuwse nederzetting nabij watermolen De Dog.
 • J. Kol, 'De schoolmeester Claas Kuyper', Hutgheest jaarboek 1996, 52-67.
  De handel en wandel van de 18e eeuwse schoolmeester Claas Kuyper was een doorn in het oog van de kerkeraad. Dit eindigde in een conflict met het dorpsbestuur en het uiteindelijke vertrek van Kuyper.
 • Ton Brakenhoff en Jan Schouten, 'De familie Twaalfhoven', Hutgheest jaargang 1996, 68-82.
  Genealogie van de familie Twaalfhoven vanaf 1819.
 • Greetje T. Plaisier-Wartenhorst, 'Merklappen', Hutgheest jaarboek 1996, 83-86 en 1997, 60-64.
  Met merklappen worden die lappen bedoeld, waarop motieven, letters en cijfers worden geborduurd. Dit als oefening voor het latere merken en versieren van kleding en interieur.
 
Hutgheest jaargang 16 (1995)
 • Rein Dijkstra, 'Uitgeester kroniek van de oorlogsdagen 1939-1945', Hutgheest jg.16 no.1 (1995) 2-13.;
  In de vorm van een kroniek worden de belangrijkste gebeurtenissen te Uitgeest tijdens de oorlogsjaren beschreven.
 • Jan Schouten, 'Arbeiders tegen wil en dank', Hutgheest jg.16 no.1 (1995) 14-25.
  Over de lotgevallen van Uitgeesters die tijdens WOII in Duitsland te werk waren gesteld.
 • Joke Terra, 'Ons leven tijdens de oorlog', Hutgheest jg.16 no. 1 (1995) 26-30.
  Nel Vreeburg vertelt over haar herinneringen aan de oorlogstijd.
 • J.B.M. Terra, '1869: Drama op Sinterklaasavond', Hutgheest jg.16 no.2 (1995) 1-11.
  Achtergronden van een vechtpartij met dodelijke afloop in het jaar 1869.
 • Arthur Groen, 'De 17e en 18e eeuwse verpondingen te Uitgeest (1690-1788)' Hutgheest jg.16 no.2 (1995) 14-25.
  Met behulp van de kohieren en liggers van de verpondingen (belasting op onroerende goederen) wordt een beeld geschapen van de ontwikkelingen in het onroerendgoedbezit te Uitgeest in de periode 1690-1788 en werden deze geplaatst tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen tijdens deze jaren.
 
Hutgheest jaargang 15 (1994)
 • Joke Terra, 'Het geslacht Terra: van mof tot molenaar', Hutgheest jg.15 no.1 (1994) 2-13.
  Geschiedenis van de van oorsprong uit Duitsland afkomstige familie Terra waarvan nazaten zich aan het einde van de 18e eeuw te Uitgeest vestigden en er naast het boerenbedrijf het vak van meelmolenaar uitoefenden.
 • L.Th. van Noort, 'Rond een leren emmer', Hutgheest jg.15 no.1 (1994) 14-18.
  Oud Uitgeest is in het bezit van een leren brandweeremmertje. Röntgenfoto’s maken duidelijk dat het emmertje zeker dateert uit 1711. Verder wordt ingegaan op de brandbestrijding te Uitgeest in de 17e en 18e eeuw.
 • F.A. Zonneveld, 'St. Jozef Gezellen', Hutgheest jg.15 no.1 (1994) 22-23.
  Een foto van de St. Jozefgezellen uit 1936 vormt de basis van dit korte artikel over deze R.K. jongerenvereniging.
 • Arthur Groen, 'Van Bonte Koe tot Vergulde Valck', Hutgheest jg.15 no.2 (1994) 2-16.
 • Een overzicht van alle bekende herbergen en hun geschiedenis in de periode voor 1800.
 • Rein Dijkstra, 'De weg van brouwer naar herberg', Hutgheest jg.15 no.2 (1994) 17-23.
  Uiteenzetting over het brouwproces, de brouwers en hun relatie tot de afnemers. Voorts wordt geschetst op welke wijze de overheid proffijt trok van de omzet van bier.
 • Greetje T. Plaisier-Wartenhorst, 'Kap & Dek', Hutgheest jg.15 no.2 (1994) 24-26.
  Over een aan Oud Uitgeest geschonken zilveren oorijzer, muts en ondermutsje uit de 19e eeuw en haar oorspronkelijke eigenaresse.
 
Hutgheest jaargang 14 (1993)
 • L.Th.van Noort, 'Cornelis Dieloffs, kaper van Uitgeest', Hutgheest jg.14 no.1 (1993) 2-13.
  Uit de eerste helft van de 17e eeuw zijn een aantal processtukken overgebleven die aanleiding vormden voor een nader onderzoek naar de Uitgeester kaper Cornelis Dieloffs. Met genealogische gegevens.
 • N.J. Kaptein, 'De bakkers van toen', Hutgheest jg.14 no.1 (1993) 14-15.
  Een foto van rond 1933 laat ons de bakkers van Uitgeest met hun vrouwen zien, een beschrijving.
 • Rein Dijkstra en Frits Zonneveld, 'Afscheid van Markenbinnen', Hutgheest jg.14 no.1 (1993) 18-22.
  Op 12 december 1992 ging Markenbinnen over naar de gemeente Graft-De Rijp. Een impressie van dit voormalige Uitgeester gebiedsdeel aan de hand van oude foto's.

  Onderstaande artikelen staan in het themanummer over molen de Krijgsman jg. 14 no.2.

 • C.J. van Roon, 'Het archeologisch onderzoek', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 2-5.
  In maart 1990 vond een archeologisch onderzoek plaats naar de restanten van de voormalige dorpsmeelmolen De Krijgsman aan de Lagedijk. Een verslag.
 • R. Dijkstra, 'De bouwkundige gegevens van De Krijgsman', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 6-10.
  Meelmolen De Krijgsman kende verschillende molentypen van standerdmolen tot bovenkruier. In dit artikel wordt een verhandeling gegeven over de bouwkundige kenmerken van deze molentypes.
 • Edith van Schoor, 'Tot meeste nut en profijt van de gemeente', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 12-21.>br>Verhandeling over de geschiedenis van meelmolen De Krijgsman over de periode voor 1600.
 • Arthur Groen, 'Een koornmole genaemt de Krijgsman', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 22-38.
  Over de geschiedenis van de Uitgeester meelmolen in de 17e en 18e eeuw. Met genealogische gegevens van de eigenaars.
 • Jan Schouten, 'Van trotse naar verslagen Krijgsman', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 39-49.
  De geschiedenis van De Krijgsman van na 1800 t/m de sloop in 1953. Met genealogische gegevens van de eigenaars.
 • R.Dijkstra, 'Een nevenfunktie van de korenmolenaar', Hutgheest jg.14 no.2 (1993) 50-54.
  De meelmolenaar speelde een rol bij de inning van de impost op het gemaal. Een beschrijving van het toenmalige belastingsysteem.
 
Hutgheest jaargang 13 (1992)
 • Jan Deckwitz, 'Het postkantoor van Uitgeest', Hutgheest jg.13 no.1 (1992) 2-7.
  Beschrijving van de bouwgeschiedenis van het monumentale, voormalige, postkantoor aan de Middelweg.
 • J.C. Winkelman, 'Uit de geschiedenis van een rijksmonument', Hutgheest jg.13 no.1 (1992) 8-13, jg.15 no.1 (1994) 18-21, jg.16 no.2 (1995) 26-30.
  Over de restauratie van het Ned.Herv. Jeugdhuis, een 17e eeuws pand aan de Castricummerweg.
 • Jan Schouten, 'De hobby's van een brievengaarder', Hutgheest jg.13 no.1 (1992) 17-21.
  Oud-Uitgeest is in het bezit van collage gemaakt van postzegels en foto's met de portretten van de leden van harmonie Onderlinge Oefening dat gemaakt werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1910.
 • Janna van Zuijlen-van Leeuwen, 'Knipkunst in Uitgeest', Hutgheest jg.13 no.1 (1992) 22-23.
  Over een aan Oud-Uitgeest geschonken knipwerk uit 1877.
 • F.A. Zonneveld, 'Genealogie Pieter Muijs en Geertje Kuiper', Hutgheest jg.13 no.1 (1992) 24.
  Genealogie van de familie Muijs 1748-1897.
 • Arthur Groen, 'Garbrant Mieusz, een Uitgeester landmeter uit de 17e eeuw', Hutgheest jg.13 no.2 (1992) 2-18.
  Het leven en werk van de in 1562 te Uitgeest geboren landmeter Garbrand Mieusz van wiens hand diverse kaarten zijn overgeleverd waaronder een plankaart van rond 1617 betreffende de drooglegging van de Haarlemmermeer.
 • W. Groen, 'Een foto van de Uitgeester brandweer rond 1930', Hutgheest jg.13 no.2 (1992) 19.
  Beschrijving van een oude foto waarop het Uitgeester brandweercorps poseert.
 • N.J. Kaptein, 'Juffrouw Kaptein 43 jaar onderwijzer in Uitgeest' ,Hutgheest jg.13 no.2 (1992) 20-25.Over het leven en werk van onderwijzeres Wilhelmina Kaptein (1909-1991).
 
Hutgheest jaargang 12 (1991)
 • J.C. Winkelman, 'Uit de geschiedenis van Het Veldhuis', Hutgheest jg.12 no.1 (1991) 20-25.
  Een fragment uit de geschiedenis van dit aan de Hogedijk gelegen boerderij.
 • Onderstaande artikelen staan in het themanummer jg. 12 no. 2: Uitgeest en de zeevaart.
 • Joke Terra,'Uitgeest aan zee', Hutgheest jg.12 no.2 (1991) 2-10.
  Hoe de Uitgeester schippers met hun schepen de zee konden bereiken in de 16e en 17e eeuw.
 • Arthur Groen, 'Uitgeest, dorp met een zeevarend verleden', Hutgheest jg.12 no.2 (1991) 11-27.
  Over de Uitgeester haring en koopvaart dat zijn hoogtepunt kende in de eerste helft van de 16e eeuw. Met een overzicht van de namen en beroepen van in archieven teruggevonden zeelieden en scheepsnamen.
 • J.C. Winkelman, 'Uitgeest en de walvisvaart', Hutgheest jg.12 no.2 (1991) 28-38.
  Vooral in de tweede helft van de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw hielden Uitgeesters zich bezig met de walvisvaart. Een overzicht met opgave van de namen van Uitgeesters die zich met deze bedrijfstak bezig hielden en de namen van hun schepen.
 • L.Th.van Noort, 'Scheepsbouwers van Uitgeest', Hutgheest jg.12 no.2 (1991) 39-49.
  Met de opkomst van de scheepvaart te Uitgeest ontstonden diverse scheepsbouwerijen en toeleverende bedrijfjes.
 • Jan Schouten, 'Kapers op de kust', Hutgheest jg.12 no.2 (1991) 50-54.
  Dat het bevaren van de wereldzeeën niet zonder gevaar was wordt in dit artikel uit de doeken gedaan. Met een overzicht van de namen van Uitgeesters die door kapers gevangen waren genomen.
 
Hutgheest jaargang 11 (1990)
 • H.J. Ranzijn, 'De geschiedenis van de familie Ranzijn, c.q. Ransijn', Hutgheest jg.11 no.1 (1990) 81-85.
  Genealogie van de familie Ranzijn vanaf 1811.
 • Arthur Groen, 'Het Uitgeester bodemarchief', Hutgheest jg.11 no.1 (1990) 86-93.
  Resultaten van archeologisch onderzoek te Uitgeest over de jaren 1987 en 1988.
 • L.Th. van Noort en F.A. Zonneveld, 'De foto's van Fortuin', Hutgheest jg.11 no.1 (1990) 96-104.
  Artikel over de amateurfotograaf Dirk Fortuin (geb.1893).
 • Arthur Groen, 'Wezenzorg te Uitgeest voor 1800', Hutgheest jg.11 no.2 (1990) 105-114, (ook in jg.12 no.1 (1991) 11-16.)
  Artikel over de weeskamer en weeshuis te Uitgeest.
 • Gerbrand De Vries, 'Grafstenen in de Nederlands Hervormde Kerk te Uitgeest', Hutgheest jg.11 no.2 (1990) 115-122, jg.11 no.3 (1990) 149-156, jg.12 no.1 (1991) 26-31, jg.13 no.1 (1992) 14-16, jg.14 no.1 (1993) 15-17, jg.15 no.1 (1994) 24-26.
  Beschrijving van de grafstenen in de Ned.Herv. Kerk met aanvullende gegevens over de begraven personen door Arthur Groen.
 • Frits Zonneveld, 'De wereld van Jan Ploeger, de Openbare School', Hutgheest jg.11 no.2 (1990) 123-125.
  Herinneringen en tekeningen van de Openbare Lagere School van Jan Ploeger.
 • Jan Deckwitz, 'De boerderij van IJff', Hutgheest jg.11 no.2 (1990) 126-130, (ook in jg.12 no.1 (1991) 17-19.)
  Bouwgeschiedenis van een 17e eeuwse langhuisstelp aan het Westergeest.
 
Hutgheest jaargang 10 (1989)
 • A. Brakenhoff, 'Jan Ploeger', Hutgheest jg.10 no.1 (1989) 32-28.
  Tentoonstellingsnummer over het leven en werk van Jan Ploeger (geb.1878).L. Eek, 'Worden er nog Sijgjes geboren?', Hutgheest jg.10 no.2 (1989) 32-39.
  Genealogische gegevens betreffende de familie Van Lith 1751-1862.
 • Frits Zonneveld, 'De wereld van Jan Ploeger, de spoorwegovergang', Hutgheest jg.10 no.2 (1989) 37-39.
  Beschrijving van een aan Oud-Uitgeest geschonken krijttekening van Jan Ploeger voorstellende de spoorwegovergang met de Kleis.
 • Juke Dijkstra, 'Middeleeuwse veenontginningen in de banne van Uitgeest', Hutgheest jg.10 no.2 (1989) 40-49, jg.10 no.3 (1989) 57-70.
  In dit artikel wordt ingegaan op de veenontginningen ten westen van Uitgeest, de landschapsontwikkelingen en de bewoningsgeschiedenis in dit gebied.
 • Leo van Noort, 'Kwartierstaat Geertruida van der Eng', Hutgheest jg.10 no.2 (1989) 50-56.
  Beschrijving van de kwartierstaat van Geertruida van der Eng 1830-1915.
 • J.C. Winkelman, 'Het geslacht Winkelman in Uitgeest, Castricum en Loenen', Hutgheest jg.10 no.3 (1989) 71-80, jg.11 no.3 (1990) 133-148.Genealogie van de familie Winkelman vanaf 1680.
 
Hutgheest jaargang 9 (1988)
 • L.Th. van Noort, 'Nieuw licht op het oude rechthuis', Hutgheest jg.9 no.1 (1988) 74-112.
  Bouwgeschiedenis van het uit 1684 daterende Rechthuys aan de Kerkbuurt, voormalig onderkomen van het Uitgeester dorpsbestuur.
 • Arthur Groen, 'Dorpsbestuur te Uitgeest in de 17e en 18e eeuw', Hutgheest jg.9 no.1 (1988) 113-133.
  In dit artikel wordt de ontwikkeling van het Uitgeester dorpsbestuur beschreven; de diverse ambten, wijze van benoeming en bevoegdheden.
 • A. Brakenhoff, 'Een Uitgeester familie: Bonkenburg', Hutgheest jg.9 no.1 (1988) 134-151.
  Genealogie van de familie Bonkenburg vanaf 1586.
 • N.J. Kaptein, 'Met de klas uit 1914 in de Hutgheest van 1988', Hutgheest jg. 9 no.2/3 (1988) 156-157.
  Beschrijving van een foto van de 4e klas van de R.K. lagere school uit 1914.
 • Arthur Groen, 'Het Uitgeester Bodemarchief', Hutgheest jg.9 no.2/3 (1988) 158-164.
  Resultaten van bodemonderzoek in de Koog en Dorregeest in 1986.
 • A. Brakenhoff, 'Een Uitgeester geslacht: Rozemeijer', Hutgheest jg.9 no.2/3 (1988) 165-178.
  Genealogie van de familie Rozemeijer vanaf 1789.
 • L.Th. van Noort, 'Een porceleyne flesje gevonden te Uitgeest', Hutgheest jg.9 no.2/3 (1988) 179184.
  Beschrijving van een tussen 1678 en 1700 gemaakt flesje in Chinese stijl, gesigneerd door de Delftse pottenbakker Samuel van Eenhoorn eigenaar van De Griekse A.
 
Hutgheest jaargang 8 (1987)
 • N.J. Kaptein en T. Brakenhoff, 'Brandjes en Brantjes, een of twee Uitgeester geslachten?', Hutgheest jg.8 no.1 (1987) 1-16, jg.8 no.2 (1987) 37-44.
  Genealogie van de familie Brandjes vanaf 1760.
 • Arthur Groen, Het Uitgeester bodemarchief'', Hutgheest jg.8 no.2 (1987) 25-36.
  Verslag van archeologisch onderzoek over de jaren 1984-85. Aan de orde komen Benes, Dorregeest en de Uitgeesterbroekpolder.
 • Arthur Groen, 'Rijksarchief Noord-Hollands oudste stuk over Uitgeest', Hutgheest jg.8 no.2 (1987) 45-48.
  Betreft een akte d.d. 22 juni 1523 waarin het Hof van Holland toestemming verleend aan de schout van Uitgeest om de jaarlijkse omroep aan de inwoners om voor het banding te verschijnen voortaan in twee dagen te mogen doen.
 • H. Voorham-Vunderink, 'Snuffelen in oude notulen van de gemeenteraadsvergaderingen', Hutgheest jg.8 no.3 (1987) 49-50.
  Betreft het jaar 1853.
 • N.J. Kaptein en T. Brakenhoff, 'Een Uitgeester geslacht: Besse', Hutgheest jg.8 no.3 (1987) 51-61.
  Genealogie van de familie Besse vanaf 1771.
 • F.A. Zonneveld, 'Oude dorpsverhalen uit oude tijdschriften en kranten', Hutgheest jg.8 no.3 (1987) 63-68.
  Integrale overname van een door Jan Ploeger geschreven artikel in De Duinrand.
 
Hutgheest jaargang 7 (1986)
 • H. van den Heuvel, 'Van Benesse en Dorregeest', Hutgheest jg.7 no.1 (1986) 73-76, jg.7 no.3 (1986) 121-123.
  Over de oorsprong van de benaming van de buurtschappen Benes en Dorregeest.
 • Arthur Groen, 'Drie ansichten van Uitgeest rond 1900', Hutgheest jg.7 no.1 (1986) 79-81.
  Beschrijving van een drietal ansichten van rond 1900 van Markenbinnen, het interieur van De Ooievaar aan de Middelweg en de Middelweg.
 • Arthur Groen, 'Een aquarel van Uitgeest uit het begin van de 19e eeuw', Hutgheest jg.7 no.1 (1986) 83-85.
  Een aquarel uit 1808 toont ons een beeld van het dorp Uitgeest gezien vanuit het noorden aan het begin van de 19e eeuw. Een beschrijving.
 • Arthur Groen, 'Cornelis Meijne, een hereboer te Uitgeest', Hutgheest jg.7 no.1 (1986) 86-93.
  Het grondbezit en genealogie van een grootgrondbezitter te Uitgeest rond 1830.
 • N.J. Kaptein en T. Brakenhoff, 'Een Uitgeester geslacht: Cornelisse', Hutgheest jg.7 no.2 (1986) 97-111.
  Genealogie van de familie Cornelisse 1729-1956.
 • Arthur Groen, 'Markenbinnen afgebeeld op 18e eeuwse prenten', Hutgheest jg.7 no.2 (1986) 112-115.
  Beschrijving van 18e eeuwse afbeeldingen van Markenbinnen van Hendrik de Winter en Jan Bulthuis.
 • Wim Groen, 'Een stukje Meldijk rond 1900', Hutgheest jg.7 no.2 (1986) 116-120.
  Reconstructie van de bebouwing aan de hand van oude foto's.
 • Arthur Groen, 'Nieuwe aanwinsten voor het fotoarchief van Uitgeest', Hutgheest jg.7 no.3 (1986) 124-126.
  Betreft twee foto's van het duo Jan Ploeger en Piet Roos van rond 1900.
 • N.J. Kaptein en T. Brakenhoff, 'Een Uitgeester familie: Brasser', Hutgheest jg.7 no.3 (1986) 127-139.
  Genealogie van de familie Brasser 1754-1881.
 
Hutgheest jaargang 6 (1985)
 • D.H. van Vliet, '…Et earum limites…', Hutgheest jg.6 no.1 (1985) 8-16.
  Artikel over de afscheiding van de St. Nicolaaskapel te Krommenie van de moederkerk te Uitgeest en de vaststelling van de grens tussen de parochies Uitgeest en Krommenie.
 • Joke Terra, 'Veeziekten in de 18e en 19e eeuw', Hutgheest jg.6 no.1 (1985) 17-24.
  Verhandeling over de veepestepidemieën in de 18e en 19e eeuw waarmee de Uitgeester boeren te maken kregen. Met statistische gegevens.
 • Arthur Groen, 'Een ijzeren ploeg- of eergetouwschaar uit Uitgeest', Hutgheest jg.6 no.2 (1985) 25-28.
  Beschrijving van een bijzondere vondst welke te dateren valt uit het einde van de middeleeuwen.
 • Arthur Groen, 'Verslag archeologische werkgroep 1983', Hutgheest jg.6 no. 1 (1985) 31-35.
  Beschrijving van twee opgegraven fundamenten uit de 16e/17e eeuw in het voormalige buurtschap Benes.
 • Ton Brakenhoff en Niek Kaptein, 'Albrink', Hutgheest jg.6 no.2 (1985) 49-56.
  Genealogie van de familie Albrink 1767-1972.
 • L.Th. van Noort, 'De witte paardjes', Hutgheest jg.6 no.2 (1985) 57-60.
  Bouwgeschiedenis van de boerderij van de familie Glijnis aan het Bonkenburg.
 • Arthur Groen, '18e eeuwse afbeeldingen van Uitgeest' , Hutgheest jg.6 no.2 (1985) 62-67.
  Beschrijving van een vijftal 18e eeuwse prenten van Uitgeest.
 
Hutgheest jaargang 5 (1984)
 • Ton Brakenhoff, 'Toen Uitgeest in het voorjaar bloeide', Hutgheest jg 5 no.1 (1984) 88-126.
  Tentoonstellingsnummer over de zo goed als verdwenen bloembollenteelt te Uitgeest.
 • P.J. Woltering, 'De opgraving te Dorregeest', Hutgheest jg.5 no.2 (1984) 128-133.
  Verslag van de provinciaal archeoloog over de resultaten van een door de R.O.B. gehouden archeologisch onderzoek ten zuiden van het buurtschap Dorregeest waar een nederzetting uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd werd blootgelegd.
 • Arthur Groen, 'Het dorp Uitgeest in 1731 en haar economische positie in de 18e eeuw', Hutgheest jg.5 no. 2 (1984) 134-144, jg.5 no.3 (1984) 154-163, jg.6 no.1 (1985) 1-7.
  Aan de hand van het in 1731 opgestelde kohier waarin de bebouwde eigendommen werden geïnventariseerd met hun geschatte huurwaarde schets de schrijver een beeld van het dorp in 1731. Met behulp van een groot aantal andere bronnen wordt dit beeld geplaatst in de context van de economische ontwikkelingen die het dorp doormaakte in de 18e eeuw.
 • H.L.M. van Heijnsbergen, 'Uitgeest vraagt om assistentie op 21 februari 1935, woensdag op donderdagnacht', Hutgheest jg.5 no.3 (1984) 164-170.
  Integraal artikel overgenomen uit 'Brandalarm' over de grote brand in houtwarenfabriek Gebr. Smits aan het Nieuwland.
 • Niek Kaptein, 'Twee oude foto's', Hutgheest jg.5. no.3 (1984) 172-173.
  Beschrijving van een een foto waarop groentenman J. Baart staat en een foto van de Middelweg in de jaren dertig.
 
Hutgheest jaargang 4 (1983)
 • Arthur Groen, 'De inkomsten van de ambachtsheerlijkheid Uitgeest uit heerlijke rechten en eigendommen over de jaren 1730 t/m 1803', Hutgheest jg.4 no.1 (1983) 1-17.
  In 1730 kochten de regenten van Uitgeest de ambachtsheerlijkheid van de Staten van Holland en West-Friesland. In het oud-archief van Uitgeest bevinden zich een aantal registers waarin de inkomsten die de regenten sindsdien uit de heerlijke rechten ontvingen zoals het windgeld, de ambten, de veren e.d. In dit artikel wordt hiervan een overzicht gegeven.
 • Frits Zonneveld, 'Dorpsverhalen: De bok', Hutgheest jg.4 no.1 (1983) 26-27.
  Vermakelijk dorpsverhaal vertelt door Jan Schipper.
 • Niek Kaptein, 'Twee oude foto's', Hutgheest jg.4 no.1 (1983) 28-30.
  Beschrijving van twee foto's (Anemonenpad, N.S.-personeel) van rond 1900.
 • H. v.d. Heuvel, 'Van Lith tot Uitgeest', Hutgheest jg.4 no.2 (1983) 33-37.
  Genealogie van het burgemeestersgeslacht Van Lith.
 • Arthur Groen en Frits Zonneveld, 'Archeologisch onderzoek naar een burcht te Uitgeest', Hutgheest jg.4 no.2 (1983) 38-46.
  Verslag van een in 1981 gehouden archeologisch onderzoek aan de Zienlaan waar vermoedelijk in de middeleeuwen een burcht of curtis (vroonhof) heeft gestaan.
 • Ton Brakenhoff, 'Familienamen', Hutgheest jg.4 no.2 (1983) 56-59.
  Over het ontstaan van familienamen.
 • L. Th.van Noort, 'Een bakkerij aan de Meldijk anno 1800', Hutgheest jg.4 no.3 (1983) 61-63.
  Bouwgeschiedenis van het pand dat staat op de hoek Meldijk/Hoorne.N.Breebaart, 'Jeugdherinneringen', Hutgheest jg.4 no.3 (1983) 64-70. Herinneringen van een stadsjongen aan zijn bezoekjes bij familie te Uitgeest (eerste helft 20ste eeuw). Met korte genealogie fam.Breebaart.
 • Arthur Groen, 'Noodopgraving op de Witte Hoofden, het middeleeuws Benes gelokaliseerd?', Hutgheest jg.4 no.3 (1983) 71-82.
  Tijdens de aanleg van wegcunetten in plan De Koog werden door amateurarcheologen bewoningssporen aangetroffen uit de 11e tot en met het begin van de 13e eeuw. Een verslag.
 • Ton Brakenhoff, 'Familie Roos', Hutgheest jg.4 no.3 (1983) 83-87.
  Genealogie van de familie Roos te Uitgeest 1762-1921.
 
Hutgheest jaargang 3 (1982)
 • A.G. Molendijk- van der Ploeg, 'De nalatenschap van mijn oud-grootvader', Hutgheest jg.3 no.1 (1982) 4-17.
  Boedelbeschrijving van Izaak Vooren (1788-1845), manufacturenhandelaar te Uitgeest.
 • Wim Groen, 'Hein Rijs', Hutgheest jg.3 no.1 (1982) 27-30.
  Korte verhandeling over Hein Rijs, jager en tuinder te Uitgeest in de eerste helft van de 20ste eeuw.
 • Ton Brakenhoff en Jan Schouten, 'Groen', Hutgheest jg.3. no.1 (1982) 31-33.
  Genealogie over de familie Groen over de periode 1767-1874.
 • Ton Brakenhoff e.a., 'Uitgeester bedrijven ouder dan 50 jaar', Hutgheest jg.3 no.2 (1982) 2-50.
  Tentoonstellingsnummer met korte beschrijvingen van de Uitgeester bedrijven Brandjes-Zurlohe (manufacturen, woninginrichting), Waardijk (schoenhandel), van den Kommer (vishandel), Berkhout (nettenmakerij), De Goede (bakkerij) , De Goede (huishoudelijke artikelen), Rodenburg (transport), Vreeburg (slijterij/cafe), Willemse (kapsalon), Muijs (ijzerhandel, watersportartikelen), De Groot (assurantiën), Putter (bakkerij), Gerritsma (timmerfabriek), Trom (slagerij), Peperkamp (smederij), Zweeris (slagerij), Roozendaal (huishoudelijke artikelen), Zonjee (stokkenfabriek), Goeman (transport), Van der Eng (beton), Roozendaal (timmerfabriek), Van der Hoek (drukkerij), De Bruijne (tuinderij, autohandel), Van der Eng (labelfabriek).
 • Arthur Groen, 'Benes', Hutgheest jg.3 no.3 (1982) 1-19.
  Resultaten van een archeologisch onderzoek naar het verdwenen Uitgeester buurtschap Benes over de periode 1975-1980. Met situatieschets en plattegronden van de fundamenten van blootgelegde 16de/17e eeuwse woningen/boerderijen.
 • Ton Brakenhoff en Jan Schouten, 'Schoehuijs', Hutgheest jg.3. no.3 (1982) 26-35.
  Genealogie van de tuindersfamilie Schoehuijs over de periode 1773-1949.
 
Hutgheest jaargang 2 (1981)
 • A. Brakenhof, 'Familieonderzoek te Uitgeest', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 5-9.
  In dit artikel passeren een aantal Uitgeester familienamen. Kort ingegaan wordt op het beroep van chirurgijn.
 • Joop Mul, 'De Horn', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 10-12.
  Dit artikel handelt over voormalige boerderij De Horn en haar bewoners.
 • Wim Groen, 'Het cafe van Sientje van Lith', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 13-14.
  Korte beschrijving van het cafe van Sientje van Lith aan het Hoorne uit het begin van de 20e eeuw.
 • Arthur Groen, 'Een burcht te Uitgeest', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 15-26.
  Aan de hand van een luchtfoto en schriftelijke bronnen wordt de aanwezigheid van een burcht of curtis te Uitgeest rond het jaar 1000 aannemelijk gemaakt.
 • Niek Kaptein, 'Enkele foto's uit de zestiger jaren', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 27-29.
  Beschrijving van foto's uit de jaren zestig van de voormalige boerderij van Groen aan de Castricummerweg, transportbedrijf Goeman en de ravage na de brand in de schoenhandel van Waardijk aan de Schevelstraat.
 • Wim Dubelaar, 'Onbekend onderzoek naar de geschiedenis van Uitgeest', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 30-35.
  Betreft de resultaten van een door H.Hekket in 1949 verricht demografisch onderzoek te Uitgeest.
 • Wim Dubelaar, 'Een haardscherm uit de Gouden Eeuw', Hutgheest jg.2 no.1 (1981) 3-6.
  Tijdens de bouw van het motel te Akersloot kwam een grote hoeveelheid 17e eeuws huisraad te voorschijn waaronder een bijzonder fraai versierde aardewerken haardscherm uit 1611, een beschrijving.
 • Wim Groen, 'De humoristen van Uitgeest', Hutgheest jg.2 no.2 (1981) 7-8.
  Korte verhandeling over het Uitgeester duo Jan Ploeger en Piet Roos dat in de eerste helft van de 20ste eeuw menig Uitgeester amuseerde met de door hun geschreven revue's.
 • Arthur Groen en Frits Zonneveld, 'Het dagboek van Jan Twisk 1828-1834', Hutgheest jg.2 no.2 (1981) 9-23, jg.2 no.3 (1981) 16-26, jg.3 no.1 (1982) 20-27, jg.3. no.3 (1982) 20-25, jg.4 no.1 (1983) 19-25, jg.4 no.2 (1983) 47-55, jg.5 no.2 (1984) 146-149, jg.6 no.2 (1985) 36-47, jg.6 no.3 (1985) 68-71, jg.7 no.1 (1986) 94-95, jg.8 no.1 (1987) 17-20.
  De Uitgeester Jan Twisk hield een dagboek bij over zijn belevenissen als soldaat in het Nederlandse leger dat ingezet werd om de Belgische opstand van 1830 te onderdrukken . Een integrale overname met achtergrondinformatie over de Belgische opstand dat leidde tot de vorming van een soevereine Belgische staat.
 • Ton Brakenhoff en Jan Schouten, 'Een Uitgeester geslacht', Hutgheest jg.2 (1981) 24-28.
  Genealogische beschrijving van de familie Schavemaker over de periode v.a. 1774.
 • Wim Groen, 'Een stukje Meldijk omstreeks 1890', Hutgheest jg.2 no.2 (1981) 29.
  Een zeldzame foto van de Meldijk, rond 1890 genomen, toont ons een aantal reeds lang verdwenen van oorsprong 17de eeuwse huizen, waaronder een bakkerij.
 • N.C.Schmidt, 'Uitgeest in het begin van deze eeuw', Hutgheest jg.2. no.2 (1981) 30-32.
  Herinneringen van een oud-Uitgeester over zijn jeugdjaren te Uitgeest aan het begin van de 20ste eeuw.
 • Arthur Groen en Wim Groen, 'Dorregeest, geschiedenis van een Uitgeester buurtschap', deel I De Romeinse Tijd, Hutgheest jg.2. no.2 (1981) 33-40; deel II De Middeleeuwen, Hutgheest jg.2 no.3 (1981) 6-15.
  Aan de hand van archeologisch- en archiefonderzoek wordt de bewoningsgeschiedenis van dit Uitgeester buurtschap behandeld.
 • N.C. Schmidt, 'Paard in de dorpssloot', Hutgheest jg.2 no.3 (1981) 2-5.
  Herinneringen aan een ongeval aan de Meldijk in 1905.
 • Niek Kaptein, 'Enkele foto's uit de zeventiger jaren', Hutgheest jg.2 no.3 (1981) 28-30.
  Beschrijving van een viertal foto's van molen De Dog, Het Hoorne, Achterpad en Schevelstraat.
 
Hutgheest jaargang 1 (1980)