Bibliotheek Vereniging Oud Uitgeest

De bibliotheek bevat historische boeken over en van Uitgeest.
Daarnaast zijn ook algemeen regionaal historische werken opgenomen die relevant zijn voor de geschiedenis van Uitgeest.
U kunt de boeken inzien op:
- maandagmiddag van half twee tot vier uur.

001 100 Jaar Kerk en Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest 1884-1984 Theo de Goede, Ton Brakenhoff en A.Hogema, pr.
002 Dorpskerk van Uitgeest ir. J. Kol
003 Uitgeest 1940-1945 Co v. Tongeren jr.
004 Zeven Eeuwen Krommeniedijk G.Visser
005 Geschiedenis van Uitgeest J.C.v.d. Loos
006 Een Kwart Eeuw Pastoor van Uitgeest J.C.v.d. Loos
007 Het Roerige Roomse Leven in Uitgeest L.Krouwels
008 Het molenrijk Uitgeest J.C.Krom
009 Waar komt die naam vandaan Vincent Krah
010 Historie van Castricum D.van Deelen
011 Grote en Kleine Monumenten van Uitgeest A.Groen c.s.
012 Dit land boven het IJ J.J.Schilstra
013 Hollands Welvaren 1450-1650 L.Noordegraaf
014 De Oude Nederlandse Maten en Gewichten J.M.Verhoeff
015 Pijpelogie F.H.Friederich
016 Westfriezen naar de Oost J.K. Beers c.s.
017 Uitgeest en de Uitgeesters in oude ansichten A. de Jong
018 Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving H.Westerveld (origineel en facsimilť)
019 Witte Ko Otto Kraan
020 Uit het Schetsboek van Jan Ploeger J. Leguyt
021 Uitgeest zoals het was N.J.Kaptein
022 De Stolp te kijk J.J.Schilstra c.s.
023 Opgraven in Nederland dr. L. Kooymans
024 Middeleeuwse kastelen in Nederland Paul van Reijer
025 Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland L. van Ollefen
026 De Romeinen in Nederland W.A. van Es
027 Nederlandse Majolica Dingeman, Korf
028 Delfts blauw Lansingh Schreu
029 Archeologisch Reisboek voor Nederland drs. R.Klok
030 Noord-Holland en zijn gemeenten n.n.
031 Holland rond 1840 Culturele Raad N-H.
032 De Nederlandse kleipijp D.H.Duco
033 Alkmaarse Volksalmanak 1979 n.n.
034 Archeologie der Lage Landen n.n.
035 Schermerboezem, 425 jaar, symposium n.n.
036 Haarlemse gevangenissen H. Hallema
037 Het Verleden van Kennemerland mr. H.J.J.Scholtens
038 Gids voor Kaartenverzamelingen in Nederland A. van Slobbe
039 Oude Dorpskernen boven de grote rivieren A.verheul
040 Willibrord en zijn tijd (Patria) W.Lampen
041 60 Jaar USVU Th. Siero
042 De Familie Baltus Baltus
043 Op zoek naar Castricum's verleden St. Werkgr. Oud-Castricum
044 Van Pest tot Pokken Zwart-Kramer c.s.
045 Krommeniedijk en zijn kerk ds. R. Boeke
046 Doopsgezinde Bijdragen 47e jaargang dr. S.Cramer
047 Knollendam en omgeving ds. R.Boeke
048 Noordhollands Noorderkwartier 1945 mr. G. v.d. Flier
049 Artistiek Ambachtelijk M. v.d. Bijl
050 Geld in Alkmaar Oud-Alkmaar
051 Dit land boven het IJ J.J.Schilstra
052 Twaalf Eeuwen Kennemer HistoriŽn dr. H.Prinsen
053 Kaddiesj voor Joods Alkmaar J.D.kila
054 De Archieven van Noord-Holland L.Hustinx
055a Genealogisch Repertorium 1972 D.v. Beresteijn
055b Genealogisch Repertorium 1972 D.v. Beresteijn
056 Repertorium DTB W. Wijnaendts
057 Een Wereldreis van 2000 Huismerken L. v. Gent
058 Handleiding Topografisch-Historische Atlas P.Ratsma
059 Catalogus van Kaarten Topografische Dienst
060 Burgelijke Stand Bevolkingsregister R.Vulsma
061 Geboekt van Wieg tot Graf R.Vulsma
062 Zo schreven onze voorouders tussen 1450- B.Leverland
063 Achter de Coulissen (exlibris van J.Ploeger) M.J.Brusse
064 Bloembollenteelt P.Boschman c.s.
065 Requiem voor een Polder T.Wentink Dzn
066 De Kring van Heiloo M.Mathijsen
067 Het Platte Land leert lezen en schrijven L.W. de Bree
068 Middeleeuwse Ceramiek dr. J.G. Renaud
069 Tegels D.Korf
070 Molens in de Banne Uitgeest dr. A.J.KŲlker
071 Keur van 125 Schenkingen (Stedelijk Museum Alkmaar)  
072 Verscholen in Noord-Holland  
073 De Stolp te Kijk Schilstra c.s.
074 Kort Verhaal van het beleg van Alkmaar  
075 Dillenburgschool en Kleuterschool Dol-fijn 1968-1996  
076 De Lange Herfst van 1799. Russisch-Engelse Invasie Stichting Herdenking 1799 Jubileum uitgave
077 Gemeente Atlas J.Kuyper
078 Uitgeest in vervlogen dagen P.Hacquebard
079 Uitgeest in vervlogen dagen P.Hacquebard
080 Uitgeest in Vervlogen Jaren (dubbel) P.Hacquebard
081 Tot Best en de Repareringe ir. J.Kol
082 Verder geen Bijzinderheden (Thuiszorg) Meta Bison
083 Dit Land boven het Y J.J.Schilstra
084 De Huzaren van Castricum A.Alberts
085 Gids voor Historisch Onderzoek St. Reg. Hist.Onderzoek N-H.
086 Berichten van de R.O.B. 1960/1961  
087 Berichten van de R.O.B. 1962/1963  
088 Berichten van de R.O.B. 1964  
089 Berichten van de R.O.B. 1965/1966  
090 Berichten van de R.O.B. 1967  
091 Berichten van de R.O.B. 1968  
092 Berichten van de R.O.B. 1969  
093 Berichten van de R.O.B. 1970/1971  
094 Berichten van de R.O.B. 1972  
095 Berichten van de R.O.B. 1973  
096 Berichten van de R.O.B. 1974  
097 Berichten van de R.O.B. 1974 supplement  
098 Berichten van de R.O.B. 1975  
099 Berichten van de R.O.B. 1976  
100 Berichten van de R.O.B. 1977  
101 Berichten van de R.O.B. 1978  
102 Vaderlandsche Kerkgeschiedenis (5 delen) J.V. van der Loos red.
103 Een Kruidenier in Uitgeest J.A.Maas
104 Geschiedenis van Noord-Holland deel I tot 1572  
105 Geschiedenis van Noord-Holland deel II tot1795  
106 Geschiedenis van Noord-Holland deel IIIa tot 2000  
107 Geschiedenis van Noord-Holland deel IIIb tot 2000  
108 Uitgeest uitgave Gemeente
109 Dorpskerk van Uitgeest ir. J.Kol
110 Het Molenrijk Uitgeest J.C.Krom
111 Kleine Kennemer Watergeschiedenis D.Aten
112 Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding Uitg. St. Reg. Gesch. Beoef.N-Holland
113 't Cieraedt van onse Stadt. Grote Kerk Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar
114 Vondsten uit het Verleden Archeologisch Jaarboek 1986
115 De veranderde Stad, 75 jaar Gem. Grondbedrijf Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar
116 Uitgeest onder handen Vincent Krah
117 R.O.B. no. 179  
118 R.O.B. no. 208  
119 R.O.B. no. 341  
120 Uitgeest Onderhanden Vincent Krah
121 150 Jaar IJspret W.Degeling
122 Overzicht van de Verzamelingen C.Delforterie
123 Het Nederlandse Fotoportret 1860-1915  
124 Dillenburgschool en Kleuterschool Dol-Fijn 1968-1996  
 
200 Schriftspiegel (paleografische teksten) P.J.Horsman
201 Boerderijen in Nederland, 1941 n.n.
202 Bouwconstructies I en II (2 delen) Joh. van Es
203 Groot Tegelboek Berendsen c.s.
204 Het Nageslacht van Klaas Jaspers Reijne en Aagje Huiberts uit Krommenie  
205 De Landelijke Bouwkunst in Hollands Noorderkwartier L.Brandts Buys
206 Memoriaal van velsen Siebe Rolle
207 Bewogen Kustlandschap, 75 jaar PWN Roos
208 De Inheemse Romeinse bewoning in het Y-gebied R. v. Weenen
209 Repertorium van Tijdschriften over geschiedenis in N-H Rombach c.s.
210 Op Zoek naar onze Voorvouders W.Wijnaendts
211 Repertorium van Boeken over de geschiedenis van N-H Baarda c.s.
212 Rijksarchief in Noord-Holland J.Persman
213 Rijksscholentoezicht in Noord-Holland Th. v.d. Fluit
214 Evangelisch-Lutherse gemeente Zaandam W.Brieffies
215 Index Overlijden en Begraven in Heemskerk Uitgave H.K.H.
216 Geworteld in de Bodem P.Bitter
217 Maerten van Heemskerk 1498-1574 Erik Zevenhuizen. Uig. H.K.H.
218 Verleden Land Bloemers c.s.
219 Hart van Kennemerland. Drs. J.Venetien
220 Hart van kennemerland Venetien
221 Aangekleed gaat uit Streekkleding N-H. M.Havermans-Dikstaal
222 Assendelverpolder Papers R.W.Brandts
223 Medieval Archeology in the netherlands J.Besteman c.s.
224 Verborgen Verleden West-Friesland en Noord-Kennemerland Henk Komen
225 Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832 Uitgeest R.A.H.
226 Bibliografie van de werken van A.Fockema D.J.Westenberg
227 Rijksarchieven in Noord-Holland (3 delen) J.C.Kort
228 Een Groet uit Heemskerk (2 delen) L.van Noort, c.s.
229 De Familie Blom-Bloem uit Krommenie P.Blom
230 De Alkmaarse Geschiedenis achter een Texelse Walvisbokaal Piet Dekker
231 Geologische Kaart van Nederland met toelichting (3 delen) deel Alkmaar  
232 Mededelingen R.O.B. XLIII 1962  
233 Molens van Nederland Herman Besselaar
234 De Oudste Kerken van Holland Elizabeth de Hartog
235 Krommenie Zevenhonderdvijftig Uitg.: Hist. Gen. Crommenie
236 Frieslands Oudheid H.Halbertsma
237 Bouw-en Tuinhistorisch Opname Kasteel Assumburg Uitg. Min. Vrom
238 Kijk op Boerderijen Peter Gerritse
239 Corn. Cornelisz. Van Uitgeest Uitg. Walburgpers
240 Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische Waarden in Noord-Holland met CD-Rom  
241 Ach lieve Tijd, 200 jaar Kennemerland.  
242 De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de Hoofdstad Onder Red. Paul Vesters
243 Een moeder en 10 Kinderen , 60 jaar Bevrijding C.Duinmaijer
244 Adresboek Nederland 1930  
245 De veranderde Stad, 75 jaar Gem. Grondbedrijf Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar
246 Uitgave 4 september 1910 - 18 januari 1914 Hervormd Kerkbestuur
247 Zelfanalyse van Keramiek  
248 Menselijke Skeletten R.Perizonius
249 Opgraving op de Florentijnse Weid te Dorregeest.  
250 Historische Atlas van Noord-Holland 1989 Uitg. Robus
251 Katholieke Illustratie 1927-1928 62e Jaargang  
252 Katholieke Illustratie 64e Jaargang  
253 Katholieke Illustratie 1923 58e Jaargang  
254 Panorama 1916  
255 Uit de Geest, scriptie Schipper
256 Sociale Atlas Noord-Holland - deel I Bevolking  
257 Sociale Atlas Noord-Holland - deel II Kerkelijke en politieke verhoudingen  
258 Sociale Atlas Noord-Holland - deel III Sociaal hygiŽnische en sociaal culturele accommodaties  
258a Sociale Atlas Noord-Holland - deel IV Beroepsbevolking  
259 Inventaris van de archieven van ambachts- en gemeentebestuur van Heemskerk (1518) 1539 - 1928 (1974) Rob Schaap
260 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Uitgeest (1860) 1935 - 1980 (1993) P.J. Bussen en M. Schaap
261 Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832 - deel I Uitgeest  
262 Krommenie in oude ansichten J. Emmerig
263 Tranen op de aardappel Co van Tongeren
264 Immigranten in Alkmaar 1860-1880 Maria G. de Leeuw
265 Alkmaar in 1799 - Stad in oorlogstijd Regionaal Archief Alkmaar
266 Canon van Kennemerland - De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen Regionaal Canons van Noord-Holland  
267 Canon van de Noordkop - De geschiedenis van de Noordkop in 29 verhalen Regionaal Canons van Noord-Holland  
268 Uit het bezit van Jan Planteijdt (1874-1954) In eigendom van J.C. Winkelman
269 Erfgoed van de oorlog - de oogst van het programma Min. Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2010
270 Grafstenenboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitgeest - deel 1 - 1989  
271 Grafstenenboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitgeest - deel 1I - 1989  
272 Ned. Herv. in De Rijp  
273 Handboek Stichting Noordhollands Landschap  
274 We hebben toch al niets en dan nog slecht weer ookl!! Het Dagelijks leven in Uitgeest (1942-1945) Lucia Jacoba Maas-Henneman
275 De Waarheid in de oorlog - een bundeling van illegale nummers uit de jaren '45-'45  
276 Archeologie van het platteland - Zeventiende en achttiende eeuwse vondsten van de Buurtweg te Akersloot P. Kleij
277 Voettocht Uitgeest-Rome Tom Brakenhoff
278 Hoorn des Overvloeds - de bloeiperiode van het Noord-Hollands slibaardewerk (ca.1580 ~ ca. 1650) Hans van Gangelen, Peters Kersloot en Sjek Venhuis
279 Foto-Atlas Noord-Holland Uitg. Robas Produkties Topografische Dienst
280 Het grote geschiedenisboek van Kennemerland  
281 't Juffertje - Reconstructie van Hollands eerste houtzaagmolen op windkracht J.J. Kamphuis
282 Nederland in de bronstijd Drs. R.H.J. Klok
283 Hunebedden in Nederland Drs. R.H.J. Klok
284 De verborgen stad - 70 jaar Alkmaar onder de grond o.a. Peter Bitter
285 De prehistorie van economisch technologisch Nederland J.A. Brongers en P.J. Woltering
286 Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek W.J.H. Willems
287 De verdwenen mens - de prehistorie van Nederland J.W. Bronkhorst en G. van den Beemt
288 Holland - archeologische kroniek 2003 W. Blazer
289 Holland - archeologische kroniek 2002 W. Blazer
290 Fossielen Encyclopedie Martin Ivanov
291 Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek nr. 182 W.J.H. Willems
292 40 jaar amateurarcheologie in Beverwijk en Heemskerk - Ledenbulletin 26  
293 De inheems-Romeinse bewoning in het mondingsgebied van het Oer-IJ Ramon van Weenen
294 Ulysses Peter Smit
295 Van bollenboeren en notabelen Truus Schoehuijs en Jos Kaldenbach
296 Jubileumnummer De Kennemer 1926  
297 Wijk aan Zee - dorp aan de branding M. Lindeman
298 In gesprek met .. Bank Beentjes
299 Russen en Engelsen in Noord-Holland H.G.D. Eysink Smeets
300 De Langebuurt Anneke Rubens-Onnes
301 Kronijk der Kennemer vrijbuiters L.J.F. Hassels
302 100 jaar Kerk en Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest 1884-1984 Theo de Goede, Ton Brakenhoff en Arnold Hogema, pastor
303 Opgraven - Technieken voor archeologisch veldwerk Alette Warringa en Gerard van Haaff
304 Gids voor historisch onderzoek van Noord-Holland K.W.J.M. Bossaers
305 Noordhollands Molenboek - 1964  
306 Gedenkboek Beverwijk 1927 J.M. Lucassen
307 Het roerige roomse leven in Uitgeest J.C. van der Loos, pastoor van Uitgeest 1920-1947
308 Uit het verleden van Midden-Kennmerland 1947 Mr. H.J.J. Scholtens
309 Roeien met de riemen die je niet hebt. L. Kabel
310 Helderrode stenen - vier eeuwen Raethuys van Graft Fred Hoek en Herman Meddens