Bibliotheek Historische Vereniging Oud Uitgeest

 

001   100 Jaar Kerk en Parochie O.L. Vrouwe              Theo de Goede

         Geboorte Uitgeest 1884-1984                            Ton Brakenhoff en A.Hogema, pr.

002   Dorpskerk van Uitgeest                                     ir. J. Kol

003   Uitgeest 1940-1945                                            Co v. Tongeren jr.

004   Zeven Eeuwen Krommeniedijk                          G.Visser

005   Geschiedenis van Uitgeest                                J.C.v.d. Loos

006   Een Kwart Eeuw Pastoor van Uitgeest             J.C.v.d. Loos

007   Het Roerige Roomse Leven in Uitgeest            L.Krouwels

008   Het molenrijk Uitgeest                                        J.C.Krom

009   Waar komt die naam vandaan                          Vincent Krah

010   Historie van Castricum                                      D.van Deelen

011   Grote en Kleine Monumenten van Uitgeest       A.Groen c.s.

012   Dit land boven het IJ                                           J.J.Schilstra

013   Hollands Welvaren 1450-1650                          L.Noordegraaf

014   De Oude Nederlandse Maten en Gewichten     J.M.Verhoeff 

015   Pijpelogie                                                            F.H.Friederich

016   Westfriezen naar de Oost                                 J.K. Beers c.s.

017   Uitgeest en de Uitgeesters in oude ansichten   A. de Jong

018   Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving      H.Westerveld   (origineel en facsimilé)

019   Witte Ko                                                             Otto Kraan

020   Uit het Schetsboek van Jan Ploeger                  J. Leguyt

021   Uitgeest zoals het was                                      N.J.Kaptein

022   De Stolp te kijk                                                   J.J.Schilstra c.s.

023   Opgraven in Nederland                                      dr. L. Kooymans

024   Middeleeuwse kastelen in Nederland                Paul van Reijer

025   Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland L. van Ollefen

026   De Romeinen in Nederland                               W.A. van Es

027   Nederlandse Majolica                                         Dingeman, Korf

028   Delfts blauw                                                       Lansingh Schreu

029   Archeologisch Reisboek voor Nederland          drs. R.Klok

030   Noord-Holland en zijn gemeenten                     n.n.

031   Holland rond 1840                                              Culturele Raad N-H.

032   De Nederlandse kleipijp                                     D.H.Duco

033   Alkmaarse Volksalmanak 1979                         n.n.

034   Archeologie der Lage Landen                            n.n.

035   Schermerboezem, 425 jaar, symposium          n.n.

036   Haarlemse gevangenissen                                H. Hallema

037   Het Verleden van Kennemerland                       mr. H.J.J.Scholtens

038   Gids voor Kaartenverzamelingen in Nederland A. van Slobbe

039   Oude Dorpskernen boven de grote rivieren      A.verheul

040   Willibrord en zijn tijd      (Patria)                         W.Lampen

041   60 Jaar USVU                                                    Th. Siero

042   De Familie Baltus                                              Baltus

043   Op zoek naar Castricum’s verleden                  St. Werkgr. Oud-Castricum

044   Van Pest tot Pokken                                          Zwart-Kramer c.s.

045   Krommeniedijk en zijn kerk                                ds. R. Boeke

046   Doopsgezinde Bijdragen 47e jaargang              dr. S.Cramer

047   Knollendam en omgeving                                  ds. R.Boeke

048   Noordhollands Noorderkwartier 1945                mr. G. v.d. Flier

049   Artistiek Ambachtelijk                                         M. v.d. Bijl

050   Geld in Alkmaar                                                  Oud-Alkmaar

051   Dit land boven het IJ                                           J.J.Schilstra

052   Twaalf Eeuwen Kennemer Historiën                 dr. H.Prinsen

053   Kaddiesj voor Joods Alkmaar                            J.D.kila

054   De Archieven van Noord-Holland                       L.Hustinx

055a Genealogisch Repertorium 1972                       D.v. Beresteijn

055b Genealogisch Repertorium 1972

056   Repertorium DTB                                              W. Wijnaendts

057   Een Wereldreis van 2000 Huismerken              L. v. Gent

058   Handleiding Topografisch-Historische Atlas      P.Ratsma

059   Catalogus van Kaarten                                      Topografische Dienst

060   Burgelijke Stand Bevolkingsregister                  R.Vulsma

061   Geboekt van Wieg tot Graf                                R.Vulsma

062   Zo schreven onze voorouders tussen 1450-     B.Leverland

063   Achter de Coulissen  (exlibris van J.Ploeger)    M.J.Brusse

064   Bloembollenteelt                                                P.Boschman c.s.

065   Requiem voor een Polder                                  T.Wentink Dzn

066   De Kring van Heiloo                                           M.Mathijsen

067   Het Platte Land leert lezen en schrijven            L.W. de Bree

068   Middeleeuwse Ceramiek                                   dr. J.G. Renaud

069   Tegels                                                                D.Korf

070   Molens in de Banne Uitgeest                             dr. A.J.Kölker

071   Keur van 125 Schenkingen (Stedelijk Museum Alkmaar)

072   Verscholen in Noord-Holland

073   De Stolp te Kijk                                                  Schilstra c.s.

074   Kort Verhaal van het beleg van Alkmaar           

075   Dillenburgschool en Kleuterschool Dol-fijn 1968-1996

076   De Lange Herfst van 1799. Russisch-Engelse Invasie Stichting Herdenking 1799

                                                                                    Jubileum uitgave

077   Gemeente Atlas                                                 J.Kuyper

078   Uitgeest in vervlogen dagen                               P.Hacquebard

079   Uitgeest in vervlogen dagen                               P.Hacquebard

080   Uitgeest in Vervlogen Jaren (dubbel)                 P.Hacquebard

081   Tot Best en de Repareringe                              ir. J.Kol

082   Verder geen Bijzinderheden (Thuiszorg)           Meta Bison

083   Dit Land boven het Y                                          J.J.Schilstra

084   De Huzaren van Castricum                               A.Alberts

085   Gids voor Historisch Onderzoek                       St. Reg. Hist.Onderzoek N-H.

086   Berichten van de R.O.B.  1960/1961

087   Berichten van de R.O.B.  1962/1963

088   Berichten van de R.O.B.  1964

089   Berichten van de R.O.B.  1965/1966

090   Berichten van de R.O.B.  1967

091   Berichten van de R.O.B.  1968

092   Berichten van de R.O.B.  1969

093   Berichten van de R.O.B.  1970/1971

094   Berichten van de R.O.B.  1972

095   Berichten van de R.O.B.  1973

096   Berichten van de R.O.B.  1974

097   Berichten van de R.O.B.  1974  supplement

098   Berichten van de R.O.B.  1975

099   Berichten van de R.O.B.  1976

100   Berichten van de R.O.B.  1977

101   Berichten van de R.O.B.  1978

102   Vaderlandsche Kerkgeschiedenis (5 delen)      J.V. van der Loos red.

103   Een Kruidenier in Uitgeest                                 J.A.Maas

104   Geschiedenis van Noord-Holland deel I tot 1572

105   Geschiedenis van Noord-Holland deel II tot1795

106   Geschiedenis van Noord-Holland deel IIIa tot 2000

107   Geschiedenis van Noord-Holland deel IIIb tot 2000

108   Uitgeest                                                              uitgave Gemeente

109   Dorpskerk van Uitgeest                                     ir. J.Kol

110   Het Molenrijk Uitgeest                                        J.C.Krom

111   Kleine Kennemer Watergeschiedenis               D.Aten

112   Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding Uitg. St. Reg. Gesch. Beoef.N-Holland

113   ’t Cieraedt van onse Stadt. Grote Kerk Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar

114   Vondsten uit het Verleden                                  Archeologisch Jaarboek 1986

115   De veranderde Stad, 75 jaar Gem. Grondbedr. Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar

116   Uitgeest onder handen                                       Vincent Krah

117   R.O.B. no. 179

118   R.O.B. no. 208

119      R.O.B. no. 341

120   Uitgeest Onderhanden                                       Vincent Krah

121   150 Jaar IJspret                                                 W.Degeling

122   Overzicht van de Verzamelingen                      C.Delforterie

123   Het Nederlandse Fotoportret 1860-1915

124   Dillenburgschool en Kleuterschool Dol-Fijn 1968-1996

 

 

 

 

200   Schriftspiegel (paleografische teksten)             P.J.Horsman

201   Boerderijen in Nederland, 1941                         n.n. 

202   Bouwconstructies I en II (2 delen)                     Joh. van Es

203   Groot Tegelboek                                                Berendsen c.s.

204   Het Nageslacht van Klaas Jaspers Reijne en Aagje Huiberts uit Krommenie

205   De Landelijke Bouwkunst in Hollands Noorderkwartier L.Brandts Buys

206   Memoriaal van velsen                                        Siebe Rolle

207   Bewogen Kustlandschap, 75 jaar PWN            Roos

208   De Inheemse Romeinse bewoning in het Y-gebied      R. v. Weenen

209   Repertorium van Tijdschriften over geschiedenis in N-H Rombach c.s.

210   Op Zoek naar onze Voorvouders                       W.Wijnaendts

211   Repertorium van Boeken over de geschiedenis van N-H Baarda c.s.

212   Rijksarchief in Noord-Holland                            J.Persman

213   Rijksscholentoezicht in Noord-Holland              Th. v.d. Fluit

214   Evangelisch-Lutherse gemeente Zaandam      W.Brieffies

215   Index Overlijden en Begraven in Heemskerk     Uitgave H.K.H.

216   Geworteld in de Bodem                                     P.Bitter

217   Maerten van Heemskerk 1498-1574                  Erik Zevenhuizen. Uig. H.K.H.

218   Verleden Land                                                    Bloemers c.s.

219   Hart van Kennemerland.                                    Drs. J.Venetien

220   Hart van kennemerland                                      Venetien

221   Aangekleed gaat uit  Streekkleding N-H.            M.Havermans-Dikstaal

222   Assendelverpolder Papers                                R.W.Brandts

223   Medieval Archeology in the netherlands            J.Besteman c.s.

224   Verborgen Verleden West-Friesland en Noord-Kennemerland        Henk Komen

225   Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832 Uitgeest R.A.H.

226   Bibliografie van de werken van A.Fockema       D.J.Westenberg

227   Rijksarchieven in Noord-Holland (3 delen)        J.C.Kort

228   Een Groet uit Heemskerk   (2 delen)                 L.van Noort, c.s.

229   De Familie Blom-Bloem uit Krommenie            P.Blom

230      De Alkmaarse Geschiedenis achter een Texelse Walvisbokaal        Piet Dekker

231   Geologische Kaart van Nederland met toelichting (3 delen) deel Alkmaar

232   Mededelingen R.O.B. XLIII  1962

233   Molens van Nederland                                       Herman Besselaar

234   De Oudste Kerken van Holland                         Elizabeth de Hartog

235   Krommenie Zevenhonderdvijftig                        Uitg.: Hist. Gen. Crommenie

236   Frieslands Oudheid                                           H.Halbertsma

237   Bouw-en Tuinhistorisch  Opname Kasteel Assumburg Uitg. Min. Vrom

238   Kijk op Boerderijen                                             Peter Gerritse

239   Corn. Cornelisz. Van Uitgeest                           Uitg. Walburgpers

240      Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische Waarden in Noord-Holland met CD-Rom

241      Ach lieve Tijd, 200 jaar Kennemerland.

242      De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de Hoofdstad - Onder Red. Paul Vesters

243   Een moeder en 10 Kinderen , 60 jaar Bevrijding        C.Duinmaijer

244   Adresboek Nederland 1930

245   De veranderde Stad, 75 jaar Gem. Grondbedrijf Alkmaar Uitg. Hist. Ver. Alkmaar

246   Uitgave  4 september 1910 – 18 januari 1914   Hervormd Kerkbestuur

247   Zelfanalyse van Keramiek

248   Menselijke Skeletten                                          R.Perizonius

249   Opgraving op de Florentijnse Weid te Dorregeest.

250   Historische Atlas van Noord-Holland 1989        Uitg. Robus  

251   Katholieke Illustratie 1927-1928  62e Jaargang

252   Katholieke Illustratie                    64e Jaargang

253   Katholieke Illustratie 1923           58e Jaargang

254   Panorama  1916

255   Uit de Geest, scriptie                                         Schipper

256   Sociale Atlas Noord-Holland - deel I      Bevolking 

257   Sociale Atlas Noord-Holland – deel II   Kerkelijke en politieke verhoudingen

258   Sociale Atlas Noord-Holland – deel III Sociaal hygiënische en sociaal culturele accommodaties

258a Sociale Atlas Noord-Holland – deel IV Beroepsbevolking

259   Inventaris van de archieven van ambachts- en gemeentebestuur van Heemskerk

                                       (1518) 1539 – 1928 (1974)         Rob Schaap

260    Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Uitgeest

                                      (1860) 1935 – 1980 (1993) P.J. Bussen en M. Schaap

261    Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832 – deel I  Uitgeest

262    Krommenie in oude ansichten – deel 3 – J. Emmerig

263    Tranen op de aardappel van Co van Tongeren

264    Immigranten in Alkmaar 1860-1880 - Maria G. de Leeuw

265    Alkmaar in 1799 – Stad in oorlogstijd

                                      Regionaal Archief Alkmaar

266    Canon van Kennemerland - De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen

                                      Regionaal Canons van Noord-Holland

267    Canon van de Noordkop - De geschiedenis van de Noordkop in 29 verhalen

                                      Regionaal Canons van Noord-Holland

268    Uit het bezit van Jan Planteijdt (1874-1954) - In eigendom van J.C. Winkelman

269    Erfgoed van de oorlog – de oogst van het programma

                                      Min. Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – 2010

270    Grafstenenboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitgeest – deel 1 – 1989

271    Grafstenenboek van de Nederlands Hervormde kerk te Uitgeest – deel 1I – 1989

272    Ned. Herv. in De Rijp

273    Handboek Stichting Noordhollands Landschap

274    We hebben toch al niets en dan nog slecht weer ookl!

          Het Dagelijks leven in Uitgeest (1942-1945)         Lucia Jacoba Maas-Henneman

275    De Waarheid in de oorlog – een bundeling van illegale nummers uit de jaren ’45-‘45

276    Archeologie van het platteland – Zeventiende en achttiende eeuwse vondsten van de Buurtweg te Akersloot  P. Kleij

277    Voettocht Uitgeest-Rome                                   Tom Brakenhoff

278    Hoorn des Overvloeds – de bloeiperiode van het Noord-Hollands slibaardewerk (ca.1580 ~ ca. 1650) Hans van Gangelen, Peters Kersloot en Sjek Venhuis

279    Foto-Atlas Noord-Holland                                   Uitg. Robas Produkties Topografische Dienst