Nieuws
 
 • 4 augustus 2017: Lezing over de Oer-IJ cursus betreffende het ontstaan Kennemerland.

  De basiscursus Oer-IJ Gids, over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland, gaat door.
  Er hebben zich inmiddels 14 mensen gemeld voor de 7 avonden en 2 buitenexcursies.
  De lessen worden op twee locaties gegeven; in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis en
  in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk.
  Voor het inschrijfgeld van 100 euro krijgen de deelnemers ook een uitgebreide syllabisch.
  Er is nog ruimte voor een enkele inschrijvingen. Dat kan tot 24 augustus met een mail naar info@oerij.eu.
  De organisatie ligt in handen van de Stichting Oer-IJ. Eerder werd de cursus met succes tot twee maal toe in Castricum gegeven. Meer info op de website oer-ij.eu.

 • 4 augustus 2017: Lezing over eerste bewoners Oer-IJ gebied

  De cyclus van vier lezingen bij de Oer-IJ Academie in Huis van Hilde voor dit seizoen wordt op donderdag 8 december afgesloten door Jan de Koning, die komt vertellen over de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied van 2000 jaar voor tot 1500 jaar na Christus.
  Het wordt een chronologische reis met extreme pieken en dalen beginnend met de klokbekergrafheuvel uit Velserbroek tot de verspreid liggende boerderijen bij Limmen de Krocht, de eerste stolpen die we nog kunnen zien op de vroegste historische kaarten uit de 16e eeuw.
  Jan de Koning, geboren in Castricum, werkt tegenwoordig bij Hollandia archeologen in Zaandijk. Kijk voor meer informatie voor bestellen van kaarten op de website: www.oerij.eu


   
 • 22 november 2016: Hutgheest 2016

  In 1925 werd tijdens het bloemenfeest een foto gemaakt van een kolossaal gevaarte dat de bewoners van het Zwarte Pad (nu: Verzetstraat) hadden opgebouwd (zie foto nr. 321168 in de beeldbank). Het stelt de Fokker F17 voor die in 1924 een avontuurlijke vlucht maakte van Schiphol naar Batavia. De foto is opgenomen in een van de zeven artikelen in het nieuwe jaarboek. Aan de hand van krantenartikelen worden de bloemenfeesten in 1906, 1911 en 1925 uitvoerig beschreven. Het hele dorp was in de ban van dit festijn en duizenden bezoekers vergaapten zich aan al het fraais dat werd geboden.

  Ook andere gebeurtenissen in Uitgeest trokken de aandacht van de landelijke pers. Enkele merkwaardige berichten uit kranten van 1766 tot 1911 worden in het jaarboek aangehaald en becommentarieerd. Zo wordt bijvoorbeeld in 1873 in het Nieuws van den Dag vermeld dat een arbeider met gevaar voor eigen leven een treinongeluk wist te voorkomen door net op tijd de spoorwissels te verstellen. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij beloonde de held met een geldbedrag van zegge drie gulden en negentig centen.

  Jane Torenburg, een inwoonster van Uitgeest, heeft in de periode 1948-1971 een dagboek bijgehouden, waarin voornamelijk kleine gebeurtenissen in het dorp zijn opgetekend. Uit haar aantekeningen blijkt echter ook dat zij daarbij niet uit het oog verloor wat er zich zoal in de wereld afspeelde.

  Rond 1550 stonden er ongeveer 135 woningen in Uitgeest en telde het dorp 620 inwoners onder wie ene Jan Cornelisz Cabel (Kabel). Tot op heden wonen er nog steeds nazaten van Jan Cornelis in Uitgeest. Het wel en wee van twaalf generaties Kabel wordt uitvoerig beschreven, evenals de diverse beroepen die in de loop der eeuwen werden uitgeoefend: schipper, zeilmaker, lid van de vroed- en waardschappen, ontvanger van de 100e penning, tuinknecht, bloem- en bollenkweker, enz.

  In twee pagina's wordt de geschiedenis geschreven van brandspuithuisjes in Uitgeest. Aan de hand van een aantal illustraties wordt duidelijk gemaakt hoe ze eruitzagen en op welke locaties ze stonden. Een kort artikel is gewijd aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de twee paardjes op de darsdeuren van Bonkenburg 8. Het jaarboek wordt afgesloten met de Kroniek, waarin de belangrijkste gebeurtenissen die in Uitgeest in 2015 plaatsvonden, de revue passeren.

  Het jaarboek is verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt en de secretaris van de Vereniging Oud Uitgeest (tel. 0251-314290; secretaris@ouduitgeest.nl).